8:30 - 9:00
Rejestracja Gości
9:00-10:40
FUTURE OF DATA ECONOMY
9:00 - 9:25
Uroczyste otwarcie konferencji
 • Mariusz Cholewa, Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej / CEO, ACCIS
 • Szymon Wałach, Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Wiceprezes Zarządu, InPost
9:25 - 9:45
Technology disruption: a focus on data and generative AI
Keynote speech
 • Diego Cervantes-Knox, Consulting Partner, PwC UK
9:45 - 10:45
Future of Data Economy
Debata
 • Dane jako zasób strategiczny w biznesie - jak je efektywnie wykorzystywać?
 • Jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości?
 • Wpływ nowych technologii na gospodarkę danych
 • Zastosowanie i potencjał danych generowanych w IoT
Paneliści:
 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska
 • Mariusz Cholewa, Współprzewodniczący Rady Programowej DEC, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
 • Przemysław Koch, Członek Zarządu, VeloBank
 • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, OChK
 • Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu/CFO, Żabka Polska
Moderator:
 • Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight
10:45 - 12:45
DANE W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Gospodarz bloku - Biuro Informacji Kredytowej
Przykłady kooperacji firm i instytucji, reprezentujących różne sektory gospodarki, które współdziałają w zakresie wymiany, analizy i wykorzystania danych. Idee, koncepcje oraz projekty poszerzenia obszarów możliwej współpracy oraz otwarcia nowych baz danych np. informacji zbieranych przez instytucje państwowe, administracji centralnej i samorządowej.
10:45 - 11:00
Podstawy współpracy sektorowej
Case study
 • Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
11:00 - 11:45
Jak otworzyć dostęp do danych publicznych?
Debata
 • Szanse i możliwości wykorzystania największych baz danych w kraju
 • Rządowe aplikacje potwierdzające tożsamość
 • Zasady udostępniania danych publicznych. Jakie są potencjalne zagrożenia?
 • Przejrzystość i odpowiedzialność: jakie są zasady dotyczące przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie dostępu do danych publicznych oraz jakie są mechanizmy kontroli i nadzoru.
 • Otwarty dostęp do danych: jakie są korzyści związane z otwartym dostępem do danych publicznych, jakie są bariery uniemożliwiające realizację tego celu i jakie są sposoby na ich przezwyciężenie
Paneliści:
 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, KPRM
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny Visa w Polsce
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia
 • Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Jaromir Pelczarski, CIO, Alior Bank
Moderator:
 • Łukasz Świerżewski, Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa
11:45 - 12:00
Nowoczesny CRM w chmurze
Case study
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku, Pion Technologii i Operacji, PEKAO SA
12:00 - 12:20
Resiliency for Mission Critical Application in Cloud
Case study
 • Petter Sveum, Chief Architect, International, Veritas Technologies
12:20 - 12:45
Budowanie wizji transformacji analitycznej w organizacji
Gospodarz debaty - TIDK

Debata
 • Jak zacząć planowanie zmiany w podejściu do danych w tradycyjnych sektorach?
 • Praktyczna perspektywa na transformację cyfrową - wymiana doświadczeń CDO’s
 • Jak dobrać właściwą strategię dla data lake, data warehouse, data hubs… data houses?
 • Rola no code i low code w rozwoju organizacji
Paneliści:
 • Renata Bratkowska, Chief Data Officer, Grupa NEUCA
 • Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4
 • Tomasz Wyszyński, CDO – Europe & CIS, Danone
 • Łukasz Krause, Dyrektor Pionu Cyfryzacji i IT, Medicover
Moderacja:
 • Łukasz Grala, Mentor, Futurolog, CEO, TIDK
12:45 - 13:20
Przerwa networkingowa
13:20 - 14:35
DATA–DRIVEN ORGANIZATION
Zarządzanie organizacją zgodnie z teorią data-driven polegające na podejmowaniu decyzji opartych na zaawansowanej analizie i interpretacji dostępnych danych. Przedstawione zostaną doświadczenia dotyczące wykorzystania szeroko rozumianych danych w procesach wewnętrznych firm i instytucji, zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak również optymalizacji działań, procedur oraz wzrostu wyników.
13:20 - 13:35
New Business Leaders. Data Driven Digital Economy
Case study
 • Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director, Equinix
 • Piotr Ciżkowicz, CEO/Profesor, Statxplorer
13:35 - 13:50
W jaki sposób dane mogą wspomagać gospodarkę? Jak gospodarki potrafią korzystać z dostępnych danych, aby budować swoją wizję nowej ekonomii?
Case study
 • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
 • Karim Sylla, Dyrektor Analityki & Data Science, Żabka Polska
13:50 - 14:10
Platformy danych w chmurze Microsoft Azure
Prezentacja
 • Robert Woźniak, CEO, Elitmind
 • Tomasz Dreslerski, Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft
14:10 - 14:25
Jak przeprowadzić transformację cyfrową i budować system danych w organizacji? (tbc)
Case study
 • Tomasz Burzyński, Chief Data Officer, InPost
14:25 - 14:35
Wzrost efektywności inwestycji w systemy CRM w oparciu o dane
Prezentacja
 • Jakub Banaszkiewicz, Technical Presales Manager, Limitless Technologies
14:35 - 15:40
DANE DLA KLIMATU
Data economy a wyzwania związane ze zmianami klimatu. Działania w ramach implementacji strategii ESG. Wpływ i możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach dążących do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia, a w najlepszym wypadku zatrzymania postępujących zmian klimatu. Szanse jakie niesie analiza i wykorzystanie danych oraz ML i AI.
14:35 - 14:45
Zielona chmura danych. Przetwarzanie danych w chmurze katalizatorem transformacji ESG w organizacjach
Prezentacja
 • Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital Leader, CEE Alliances Leader, PwC
14:45 - 15:05
Dane w energetyce
Debata 3+1
 • Jak powinny wyglądać praktyczne wytyczne dla spółek energetycznych w obszarze zarządzania danymi i wdrażania rozwiązań cloud computing?
 • Jaki zastosować model architektury chmury obliczeniowej i zarządzania dużą ilością danych w sektorze energii?
 • Rewizja pochodzenia systemów OT i IT stosowanych w ekosystemach technologicznych przedsiębiorstw
 • Jak katalogować źródła danych? Jak je przechowywać? Jak analizować?
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania
 • Finansowania inwestycji technologicznych w branży energetycznej
Paneliści:
 • Grzegorz Bojar, CIO, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
Moderator:
 • Eryk Kłossowski, Ekspert sektora energii
15:05 - 15:40
Wykorzystanie potencjału danych w działaniach na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju i realizacji strategii ESG
Debata
 • Tworzenia bardziej zrównoważonych produktów i usług - crossektorowe spojrzenie na ESG
  • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie zużycia energii, materiałów i wody - wnioski analityczne
 • Eko-customer: potrzeby i oczekiwania klientów - dopasowanie na podstawie danych
 • Wykorzystywanie danych do monitorowania i poprawiania efektywności energetycznej
 • Analiza danych przedsiębiorstw a inwestycje zgodne z Taksonomią UE
 • Badania nad zmianami klimatu i określaniem skutków zmiany klimatu - ślad węglowy
Paneliści:
 • Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital Leader, CEE Alliances Leader, PwC
 • Tomasz Wyszyński, CDO – Europe & CIS, Danone
 • Izabela Karolczyk-Szafrańska, VP & Chief Marketing Officer, InPost Group
 • Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG, Allegro
Moderatorka:
 • Aleksandra Trojanowska, Managing Director, Algorable
15:40
Lunch
9:00 - 9:30
Rejestracja Gości
9:30 - 9:40
Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:40 - 10:00
AI Wars
 • Artur Kurasiński, Twórca, przedsiębiorca i inwestor, CEO, Kurasinski.com
10:00 - 11:30
WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA DANYCH – KONIECZNOŚĆ BUDOWY ZAUFANIA
Gospodarz bloku - Visa
Odpowiedzialne przetwarzanie danych dla gospodarki. Znaczenie odpowiedzialności, jaką biorą na siebie przetwarzający dane, zarówno za bezpieczeństwo powierzonych im zasobów, jak i za wykorzystanie niosące korzyść dla wszystkich. Kwestie krajowych i unijnych regulacji prawnych obejmujące obszar data economy – obecny stan prawny oraz planowane nowelizacje i zmiany w prawodawstwie.
10:00 - 10:10
Jaką wartość niosą dane dla konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarki?
Przykład Visa
Wprowadzenie
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, Central Eastern Europe, Visa
10:10 - 11:05
Współczesna gospodarka danych – konieczność budowy zaufania
Debata
 • Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans związanych z budową gospodarki opartej na danych?
 • Jakie są kluczowe wyzwania dla firm i administracji publicznej w tym zakresie?
 • Jakie są przykłady rozwiązań opartych na danych, które dają wartość gospodarce i społeczeństwu?
 • Mechanika open data i jej wartość dla poszczególnych branż (na przykład open banking)
 • Jak otwarte dane mogą wspierać koncepcję Smart City i wspierać usprawnienia zarządzania w jednostkach samorządu w duchu partycypacji społecznej?
 • Jaką rolę może pełnić integracja zbiorów danych pochodzących od różnych dostawców i branż? Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu danych w Polsce?
 • Jak sektor prywatny może wspierać procesy otwierania i wykorzystywania danych?
 • Jak budować zaufanie do podmiotów przetwarzających dane i edukować w tym zakresie?
Paneliści:
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, Central Eastern Europe, Visa
 • dr Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi
 • Marcin Bednarski, Director of Data Science Department, PKO Bank Polski
 • Krzysztof Blusz, Global Expansion Director, Synerise
Moderacja:
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny w Polsce, Visa
11:05 - 11:20
Regulacje unijne w obszarze open finance i finance data space
Prezentacja
 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner DLK Legal, Członek Rady The European Payment Institutions Federation
11:20 - 12:00
Przerwa networkingowa
12:00 - 14:10
ROZWIĄZANIA AI, ML I ZAAWANSOWANEJ ANALITYKI DLA BIZNESU
Inspirujące przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań/technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki. Prezentowane use case’y mają na celu pobudzić i zainspirować do zastanowienia o możliwym wykorzystaniu rozwiązań również w innych sektorach?
12:00 - 12:15
Przykład innowacji na bazie analizy ML profilu użycia urządzenia
Case study
 • Michał Łukasiewicz, Członek Zarządu, Digital Fingerprints, Lider Strumienia Antyfraudowego
12:15 - 12:35
Jak wykorzystywać dane do zwiększenia efektywności biznesu? Lakehouse i Data Mesh
Case study i sesja Q&A
 • Łukasz Grala, Mentor, Futurolog, CEO, TIDK
12:35 - 12:55
Jaki wpływ ma Chat GPT na rynek komercyjny?
Debata
 • Na jakim etapie konwersyjnym jesteśmy?
 • Perspektywa klientów wykorzystujących Chat GPT jako narzędzie
 • Certyfikacja danych – czynnik ludzki w komercyjnym wykorzystaniu Open AI
Paneliści:
 • Robert Woźniak, CEO, Elitmind
 • Tomasz Dreslerski, Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft
 • Maciej Jakubowski, CTO, Empik Group
 • Robert Pławiak, CIDO / CTO, Polpharma
Moderator:
 • Marcin Sokołowski, CEO, Sharebee.pl
12:55 - 13:10
Dostępność danych a nowoczesne narzędzia analizy nieruchomości
Case study
 • Mateusz Chachulski, Członek Zarządu, Cenatorium
13:10 - 13:40
Tożsamość cyfrowa i analityka danych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń konsumentów
Debata (3+1)
 • Wykorzystanie danych i analiz w procesie tworzenia i dostosowywania produktów
 • Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w sektorze medialnym dotyczących tożsamości cyfrowej i analityki danych
 • Perspektywy i prognozy rozwoju rynku medialnego w kontekście tożsamości cyfrowej i analityki danych
Paneliści:
 • Edyta Sadowska, Prezes i Dyrektor Generalna, Canal+
 • Marcin Choiński, Data & AI Department Director, TVN Warner Bros. Discovery
 • Anna Sakowicz, chief data & analytics officer w Publicis Groupe, General Manager YOTTA
Moderator:
 • Paweł Prus, Prezes Zarządu, Instytut Zamenhofa
13:40 – 13:55
The Role of Classification & AIML in Data Discovery & Compliance / Rola klasyfikacji i AIML w wykrywaniu i zapewnianiu zgodności danych
Case study
 • Andre Steyn, Practice Lead - Digital Compliance snd IT Analytics Solutions, Veritas
13:55 – 14:10
SPIN AI czyli sztuczna inteligencja dla małych i dużych organizacji
Case study
 • Marcin Palka, Specjalista ds. Smart City i Big Data, OKE Poland
14:10 - 15:15
DATA SECURITY AND CYBERSECURITY – DATA RESPONSIBILITY
Cyberbezpieczeństwo danych wykorzystywanych w działalności firmy: wewnętrznych procesach organizacji, podczas wymiany wrażliwych informacji z klientami, czy współpracy z innymi podmiotami rynku. Szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju koncepcji "open data economy". Odpowiedzialności za przechowywanie i udostępnianie danych.
14:10 - 14:25
Anonimizacja i pseudonimizacja w zewnętrznych procesach przetwarzania danych
Case study
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT SA
14:25 - 14:40
Cyber Bunkier - Ostatnia Kopia danych
Case study
 • Leonid Venglinski, System Engineer, Customer Support & Technology Solutions, Veritas Technologies LLC
14:40 - 15:15
Data responsibility - perspektywa klienta
Debata
 • Spojrzenie z perspektywy klienta końcowego (kto przechowuje dane, kto je wykorzystuje, jak zabezpieczyć swoje dane, budowanie świadomości klienta)
 • Customer experience - zapewnienia lepszych doświadczeń za pomocą danych
 • Przystępność i dostępność danych oferowanych przez aplikacje
 • Wgląd w udostępniane przez klienta dane. Gdzie zostawiamy swój cyfrowy ślad i kto może go wykorzystywać?
 • Phishing i inne zagrożenia w sieci
Paneliści:
 • Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies
 • Joanna Wziątek, Senior Security Engineer, Tenable
 • dr Krzysztof Korus, radca prawny, Partner DLK Legal, Członek Rady The European Payment Institutions Federation
Moderator:
 • Mariusz Jażdzyk, Author & Data Wizard / CEO, firstscore.io
15:15
Lunch
*) Osoby, których udział jest w trakcie potwierdzania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie
Aktualizacja 3.04.2023

The Initial Program of the 2nd Data Economy Congress

Day 1
8:30– 9:00 AM
Registration of Guests

9:00– 11:00 AM
Opening block – Cooperate or die

9:00– 9:30 AM
Ceremonial opening of the conference

9:30– 9:55 AM
WILL AI EAT US? Keynote Speech

11:00– 12:00 PM
The digital revolution of the Polish society

12:00– 12:35 PM
Networking Break

12:35– 2:30 PM
The use of AI in organizations

2:30– 03:10 PM
Data economy in the perspective of the European and domestic regulations

3:10 PM
Lunch

Day 2
8:30– 9:00 AM
Registration of Guests

9:00– 9:05 AM
The opening of the second day of the conference

9:05– 12:25 PM
Data in action

9:05 – 10:10 AM
PART 1 Personalization of Customer Experience

10:10 – 11:10 AM

PART 2 New era of Cyber threats

11:10 – 12:00 AM

PART 3 Data For The Future

12:00 – 12:25 PM

PART 4 The future of ESG reporting in the data era

12:25– 1:00 PM

Networking Break

1:00 – 3:30 PM

Knowledge Platform – best practices sharing

1:00 – 1:40 PM

PART 1 Technologies in company digital transformation

1:40 – 2:35 PM

PART 2 Modern data architectures and technologies & Data Quality

2:35 – 3:30 PM

PART 3 Data Quality

3:30– 3:50 PM

Digital Future Of Power Engineering

3:50 PM

Lunch

Day I
Day II
8:30 – 9:00 AM
Registration of Guests
9:00 – 9:10 AM
Opening of the conference
INAUGURAL BLOCK COOPERATE OR DIE
9:10 – 9:30 AM
The Inaugural Presentation held by the Chairmen of the Advisory Board
 • PhD Mariusz Cholewa, Co-Chairman of the Program Council of the Data Economy Congress, CEO BIK & President ACCIS
 • Szymon Wałach, Co-Chairman of the Program Council of the Data Economy Congress, Vice President, InPost
9:30 – 9:55 AM
WILL AI EAT US?
Keynote speech
 • PhD Andrzej Dragan, Theoretical physicist, science popularizer, University of Warsaw, National University of Singapore
9:55 – 10:45 AM
COOPERATE OR DIE - Cross-sectoral and sectoral cooperation in the context of Data Economy
Inauguration debate
 • How can the industries learn from each other and inspire each other regarding data use?
 • Sectoral data exchange platforms – a milestone in the direction of sharing data
 • The role of AI in cross-sector cooperation
 • Sharing data between commercial companies. Are companies ready for broad cooperation?
 • How do big technology companies influence the development of the economy of tomorrow?
 • Knowledge disproportion - language adjustment and advanced subject adjustment for various sectors and companies
 • Intelligence Driven Organization
Speakers:
 • PhD Mariusz Cholewa, Co-Chairman of the Program Council of the Data Economy Congress, CEO BIK & President ACCIS
 • Bożena Leśniewska, Executive Vice President of Business Market, Orange Poland
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, CEE, Visa, Data Science Lab
 • Przemysław Koch, Board Member, VeloBank
Moderator: Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital Leader, PwC Polska
10:45 – 11:00 AM
How innovations created by multinationals can affect the sustainable transformation of Polish business
Case study
 • Dariusz Kwieciński, Managing Director/CEO, Fujitsu Poland
BLOK DIGITAL REVOLUTION OF POLISH SOCIETY
11:00 – 12:00 AM
Digital revolution of the Polish society
Debate
 • The use of data for the good of society - a partnership of companies, public administration, and non-government organizations
 • How to prepare children and young people (future employees and consumers) for functioning in the digital world - identity protection, sensitive data, etc.
 • Building awareness concerning threats connected with data disclosures among Generation Z and Silver Generation?
 • Market responsibility - influence of actions undertaken by companies on society
 • Data donation as a means of ethical and broad access to data. How to encourage citizens to consent to share data with institutions?
 • The potential of digital identity of mObywatel, eIDAS regulation
 • How can data poverty and digital exclusion in Poland influence a decrease in the competitiveness of Poland in the international arena?
Speakers:
 • Ligia Kornowska, Chairperson of the Board, Data Lake
 • Michał Kanownik, CEO, Związek Cyfrowa Polska
 • PhD. Anna Kalinowska-Balcerzak, Co-Founder & CEO, BITECH ThinkTank
 • Piotr Biegun, Chief Operating Officer, Algolytics Technologies
 • Michał Pieprzny, Partner, Consulting Market Leader, Deloitte Poland
 • Dominika Rogalińska, Director of Innovation Department, Statistics Poland
 • Albert Pasek, Director of Information Technology Department, Totalizator Sportowy
Moderator:
 • Beata Jarosz, CEO, Future Collars, Inicjatorka, Woman in IT
12:00 – 12:35 PM
Networking break
BLOCK THE USE OF AI IN ORGANIZATIONS
12:35 – 1:15 PM
Best practices shearing
12:35 - 12:45 PM
Do unicorns exist? How we combine talents in data science projects
Case study
 • Marcin Lebiedź, Team Manager zespołu Data Science, Allegro
12:45 - 12:55 PM
Implementation of Generative AI in Żabka - a case study
Case study
 • Tomek Głowacki, Head of Data Science, Żabka Polska
12:55 - 1:05 PM
Automation of planogram compliance checking in retail stores
Case study
 • Krystian Wróbel, Senior Data Science Analyst, Grupa NEUCA
1:05 - 1:15 PM
GenAI council as key to better AI decisions
Case study
 • Mateusz Krawczyk, Product Lead, Data&AI, InPost
 • Piotr Michałowski, Agile coach, Data&AI, InPost
1:15– 2:15 PM
The use of AI in organizations
Debata
 • What changes took place during the recent 10-12 months?
 • What strategy to choose in your organization towards the progressive changes in the AI market?
 • Benefits coming from the use of AI
 • Building business competitiveness based on AI and ML solutions
 • New competencies on labor market, employee's fears, social unrest
 • Level of maturity/ involvement/ adaptation of an organization in AI: is it the same in separate industries? Do we have similar objectives and barriers?
  • Used AI models: Machine Learning, Auto-ML, chat-bots, generative AI
  • Optimum structure/ Organizational structure of AI service - the new level of a data-driven organization
  • Planned development directions
Speakers:
 • Eliza Bujnowska, Head of Analytics & AI, CCC
 • dr hab. inż. Jerzy Surma, Institute of Information Technology and Digital Economy, SGH Warsaw School of Economics
 • Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise
 • Mateusz Bazan, CEO/Founder, EBIS
 • Dariusz Kwieciński, Managing Director/CEO, Fujitsu Poland
Moderator:
 • Jakub Górnik, Associate Partner, Deloitte Digital CE
2:15 – 2:30 PM
AI in medicine - where are we, where are we going?
Case study
 • Bernard Gołko, General Manager & Management Board Member, Solution One Investment Fund
BLOCK DATA ECONOMY IN THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN AND DOMESTIC REGULATIONS
2:30 – 3:10 PM
Regulations and good practices in the area of data economy
Debata
 • Market adjustment to the provisions of the Data Governance Act
  • The perspective of public institutions
  • The standpoint of commercial companies
 • New areas of economic activity:
  • Services connected with data brokering
  • Data altruism
 • How will the Data Governance Act influence data flow and data sharing between market participants?
 • AI Act
 • Data used for training artificial intelligence models in the context of copyright law
 • Ethical aspects of the use of artificial intelligence-based solutions
 • How to create regulations to ensure the quality of data used by AI?
Speakers:
 • Robert Pławiak, CIDO / CTO, Polpharma
 • Ilona Łepkowska, CEO, Polish Screenwriters' Guild
 • Paweł Tymczyszyn, Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar IT & RODO, Alior Bank
 • dr Aleksandra Auleytner, Partner, Head of IP&TMT Practice, DZP law firm
 • Radosław Kamiński, General Counsel, Allianz
Moderator:
 • dr inż. Ireneusz Wochlik, Board Member, AI LAW TECH Foundation
15:10 PM
Lunch
8:30– 9:00 AM
Registration of Guests
09:00 – 09:05 AM
Opening of the 2nd day of the conference
BLOCK DATA IN ACTION
PART 1 PERSONALIZING THE CUSTOMER EXPERIENCE
9:05 – 9:55 AM
Customer experience personalization
DebatE
 • Elements of personalization and profiling in the content production process
 • Personalization vs. privacy – personalization of products dependent on customer profiling
 • Product analysis in terms of the future needs of customers
 • The potential of AI tools in the customer journey
 • New generation CRM (customer relationship management) based on machine learning solutions
 • Alternative forms of user identification and profiling (instead of cookies)
Speakers:
 • Marcin Choiński, Data & AI Department Director, TVN Warner Bros. Discovery
 • Joanna Czekaj, Managing Director, SalesTube
 • Łukasz Michalczyk, CDO, Link 4
 • Joanna Kowal, Data Science Manager, Allegro Pay
 • Karim Sylla, Director of Analytics & Data Science, Żabka
 • Mateusz Krawczyk, Product Lead, Data & AI, InPost
Moderator:
 • Edyta Tararuj, Director of Product Development Office, PKO Bank Polski
9:55 – 10:10 AM
Without anonymity, there is no trust. Without trust, there is no data economy
Case study
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, CEE, Visa, Data Science Lab
PART 2 THE NEW ERA OF DIGITIZENSHIP
10:10 – 11:00 AM
The new era of cyber-threats
Debate
 • Should security be provided from the outside of the company or the inside?
 • Shaping cyber-resilience in an organization:
  • Providing capabilities of reacting and counter-reacting various types of risk
  • Adjusting the mode of action to changing challenges and events
 • How to prevent threats from using modern technologies and defend ourselves against them (e.g., deep fake)?
  • Detection and management of AI-related incidents
 • Cooperation between CISO/CSO and CDO
 • Security and Privacy by Design
 • How to translate the banking industry experience into good practices in other sectors?
Speakers:
 • Paweł Szymczak, Prezes Zarządu, NASK S.A.
 • Artur Drobiecki, VP Sales, Limitless Technologies
 • Lucyna Szaszkiewicz, CEO & CO-FOUNDER, 1STRIKE.IO
 • Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, CEO of Digital Fingerprints & Managing Director of IT Area at BIK
 • Przemysław Wojtkiewicz, Country Lead, Citrix/ Cloud Software Group
Moderator:
 • prof. dr hab. Witold Abramowicz, Head of Department of Information Systems, Poznan Institute of Informatics and Quantitative Economics
11:00 – 11:10 AM
OpenFact - about automatic identification of fake news
Case study
 • prof. dr hab. Witold Abramowicz, Head of Department of Information Systems, Poznan Institute of Informatics and Quantitative Economics
PART 3 DATA FOR THE FUTURE
11:10 – 12:00 PM
Data For The Future
Debate
 • The role of open data flow in the development of economies
 • Materialization in the world of innovation. Will the new tools cause an increase in productivity and efficiency?
 • Employee experience – a look inside the companies. New competencies desired on the market, reskilling of employees, building new personnel
 • How to increase the competitiveness of public administration and local government entities in the IT sector market?
 • Challenges of the ESG. The potential of data in supporting efforts to build sustainable societies, cities, and economies
Speakers:
 • Ligia Kornowska, Chairperson of the Board, Data Lake
 • Tomasz Rychter, Director of Innovation and Quality Division Central Information Center
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rector, Politechnika Krakowska
 • Konrad Ślusarczyk, Director, Government Engagement CEE, Visa
Moderator:
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, CEE, VISA
PART 4 THE FUTURE OF ESG REPORTING IN THE DATA AGE
12:00 - 12:25 PM
The future of ESG reporting in the data age
Debate
 • Using data analytics in ESG reporting
 • How data analytics technologies, including machine learning and artificial intelligence, are helping to identify key ESG indicators and trends and patterns
 • Examples of data analysis to support the identification of ESG risks and opportunities to improve company operations
 • Challenges in collecting and verifying ESG data
 • Integrating ESG into business strategy. How can ESG reporting impact a company's growth and reputation?
Speakers:
 • Ewa Kosmala, Global Sustainability Director, Selena Group
 • Rafał Bednarek, Wiceprezes Zarządu, BIK
 • Piotr Rówiński, Partner, ESG Risk Management Leader, PwC
 • Marta Noran, ESG & Sustainability Expert
Moderator:
 • Aleksandra Trojanowska, Co-Founder & Managing Director, Algorable
12:25 – 1:00 PM
Networking break
BLOCK KNOWLEDGE PLATFORM – BEST PRACTICES SHARING
PART 1 TECHNOLOGY IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF COMPANIES
1:00 – 1:40 PM
Technologies in the digital transformation of companies
Debate
 • Cloud or your own Data Center? Analysis of needs and potential requirements in the organization
 • Looking for the sources of funding for the transformation of national financing instruments for the conversion of enterprises
 • Cloud security – data protection and protection of processes taking place in the cloud. Are the methods secure, and how to secure them?
 • Security of the IoT devices and industrial systems
 • The perspective of cloud solutions' suppliers;
  • providing customer data security
  • implementing new business models
 • Human factor - how to prepare and train employees?
Speakers:
 • Andrzej Miron, Członek Zarządu ds. technologii & CIO, Nationale-Nederlanden
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu nadzorujący Pion Technologii i Operacji, Pekao
 • Tomek Jamiński, Head of Data Science, Grupa OLX
 • Jarosław Kwiecień, Szef Pionu Technologii CIO/CTO Citi Handlowy
 • Ryszard Bryła, Deputy Director of the ICT Office , PKP Intercity
Moderator:
 • Konrad Gawda, Cloud Evangelist, Orange Polska
PART 2 MODERN DATA ARCHITECTURES AND TECHNOLOGIES & DATA QUALITY
1:40 – 1:55 PM
Data Mesh and decentralization of data management in the Bank - is it possible? What does Data Productization mean in practice?
Case study
 • Marek Chlebicki, Director of IT Strategy and Transformation, Raiffeisen Bank International
1:55 – 2:20 PM
Modern data architectures and technologies
The debate between experts 3+1
 • Reconstruction of data architecture systems, integration of legacy systems
 • How to plan and introduce the concept of data mesh in a company?
 • Creating and managing data models - architectural or dynamic model?
 • Master data management – how to start and where to emphasize source or reporting systems?
Invited Speakers:
 • Emil Andryszczyk, CDO, ORLEN SA
 • Marek Chlebicki, Dyrektor Strategii i Transformacji IT, Raiffeisen Bank International
 • Renata Bratkowska, Chief Data Officer, NEUCA Group
Moderator:
 • Andrzej Czechowski, Chief Data Officer - Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska
2:20 – 2:35 PM
How AI-Software revolutionized Data Quality Management of IT-Services at Austrian Social Security
Presentation
 • Marcin Chudeusz, CEO/Co-Founder, DEXT.AI
PART 3 DATA QUALITY
2:35 – 3:15 PM
Data Quality
The debate between experts
 • Data Stewardship – a necessary element of every organization?
 • Data quality as a critical aspect of AI and ML solutions implementation in an organization
 • Process of data democratization, open public, and commercial data
 • Management of segmentation feed, contextualization, making data available, and data access with the use of data platforms
 • The future of data governance in organizations - structure, challenges, data quality
Speakers:
 • Tomasz Nitsch, Chief Data Officer, Millenium Bank, President of DAMA Poland Chapter
 • Piotr Pietrzyk, Head of Data Governance, AVON
 • Marcin Woch, Chief Executive Officer, Algolytics Technologies
 • Andrzej Grochowalski, CIO, Leroy Merlin
Moderator:
 • Dariusz Śpiewak, Board Attorney PIIT for Gaia-X, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
3:15 – 3:30 PM
Data quality gut on operational efficiency and fraud detection
Case study
 • Piotr Biegun, Chief Operating Officer, Algolytics Technologies
BLOCK DIGITAL FUTURE OF POWER ENGINEERING
3:30 – 3:50 PM
Power engineering in the area of digital reality that is the "cursed data from the Internet."
Debate 2+1
 • The most current problems of the power engineering sector
  • What are the effects of the big wave of rejections on connecting new generating plants to the transmission and distribution networks?
  • Data democratization and access to data and distribution network models
 • The Central Energy Market Information System (CSIRE) – the most significant challenge for the domestic power engineering industry
 • How to efficiently speed up the transformation of Polish power engineering?
Speakers:
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
 • Eryk Kłossowski, Energy expert
Moderator:
 • dr inż. Ireneusz Wochlik, Board Member, AI LAW TECH Foundation
3:50 PM
LUNCH
* Speakers in the process of confirming participation. Update: 06.10.2023r.
The organizer reserves the right to change the agenda.
COOPERATION OR DIE
 • Intelligence Driven Organization / Cooperation or die
 • Data for the future - the most impressive digital transformations
Keynote speech
 • Cross-sector cooperation in the Data Economy
Inaugural debate
 • How can industries learn from and inspire each other's use of data?
 • Different needs and technological sophistication between sectors
 • How do large technology corporations influence the development of tomorrow's economy?
EduTech
short expert debate/presentation


DATA IN ACTION
Customer experience personalization
Debata CDOs
 • The potential of AI tools in the customer journey
 • Elements of personalization and profiling in the content production process
 • Personalization vs. privacy – personalization of products dependent on customer profiling
 • Product analysis in terms of the future needs of customers
 • New generation CRM (customer relationship management) based on machine learning solutions
 • Alternative forms of user identification (instead of cookies) to profiling and users survey
 • Examples in E-commerce
The role of data in tracking and monitoring customer behaviors that may translate into the economy and society
Case study


Cloud technologies in companies' development
Debate 2+1/fire-chat/solution presentations
 • Implementation of cloud solutions as an element of the digital transformation of an organization
 • Increasing the effectiveness of a company – scaling the resources depending on needs
 • The perspective of cloud solutions' suppliers;
  • Providing customer data security
  • Implementing new business models
 • Renting computing power for the realization of specific tasks/objectives
 • Cloud or your own Data Center? Analysis of needs and potential requirements in the organization
 • Cloud solutions in the context of the AI revolution
CDOs BEST PRACTICES - PLATFORMA WIEDZY
Data architecture systems
expert debate 3+1
 • Reconstruction of data architecture systems, integration of legacy systems
 • How to plan and introduce the concept of data mesh in a company?
 • Creating and managing data models – architectural or dynamic model?
 • Master data management – how to start and where to emphasize source systems or reporting systems?
 • The future of data governance in organizations – structure, challenges, data quality
How to choose a data architecture system? What will work for your client? Is data mesh revolutionary? Advantages and disadvantages of a data lake
Best practice sharing - the most effective examples
 • Banking sector
 • Tech sector
 • Medical sector
Data Quality
Best practice sharing
 • Data quality as a critical aspect of AI and ML solutions implementation in an organization
 • Process of data democratization
 • Management of segmentation feed, contextualization, making data available, and data access with the use of data platforms
 • Data cleansing; garbage in, garbage out (GIGO)
The new era of cyber-threats
Debate 2+2+2
 • Shaping cyber-resilience in an organization:
  • Providing capabilities of reacting and counter-reacting various types of risk
  • Adjusting the mode of action to changing challenges and events
 • How to prevent threats from using modern technologies and defend ourselves against them (e.g., deep fake)?
 • How can the experience of the banking industry be translated into good practices in other sectors?
 • Cooperation of CISO/CSO and CDO
 • Human factor – how to prepare and train employees in this area of cyber-security?
 • Actions of critical infrastructure operators in the face of potential cyber-attacks on the power engineering systems
(The panel will include representatives from banks, representatives from the technology and cybersecurity sectors, and representatives from other industries)
DATA FOR THE FUTURE
Data For The Future
Debate
 • Challenges of public institutions in the data economy
  • Rules of making public data available. What are the potential threats?
  • How to increase the competitiveness of public administration and local government entities in the IT sector market?
 • The role of open data flow for the development of economies.
 • Digital economy and digital society index.
 • How can data poverty in Poland influence a decrease in the competitiveness of Poland in the international arena?
 • The potential of digital identity of mObywatel.
 • World solutions concerning data access from public registers
 • Data donation as a means of ethical and comprehensive access to data
  • How to encourage citizens to express their consent to sharing data with other institutions?
 • Challenges of the ESG approach. The potential of data in supporting efforts to build sustainable societies, cities and economies
Regulations and good practices in the area of data economy
Speech
 • Data Act, AI Act – new obligations for entrepreneurs
 • How will Data Governance Act entering into force influence data sharing between market participants?
 • Ethical aspects of the use of artificial intelligence-based solutions
 • Data used for training artificial intelligence models in the context of copyright law
 • Regulations prepared in a dialog with business – how to regulate so that you don't inhibit technological development?
 • Regulations and laws concerning AI, EU acts concerning AI
Comprehensive presentation of upcoming changes Power engineering in the area of digital reality – "cursed network data"
Speech/analysis of the problem/debate 2+1
 • The Central Energy Market Information System (CSIRE) – the most significant challenge for national power engineering
 • How to effectively accelerate the transformation of the Polish electric power industry?
MedTech in the data-powered economy
Speech/case study/debate 2+1
 • Polish market as an attractive hub for the MedTech sector
 • good availability of highly-qualified employees
 • Storing and processing considerable amounts of patients' sensitive data – data security
 • Sharing data in medicine – how to provide data access for R&D and at the same time respect patients' right to privacy
 • The use of AI solutions in medicine – opportunities and threats
THE USE OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ORGANIZATIONS Best practices shearing
Case studies
 • Retail & e-commerce sector
 • Media sector
 • Industrial & manufacturing sector
 • Financial sector
The use of generative artificial intelligence in organizations
Debate
 • What strategy to choose for the progressing market changes/ the AI revolution?
 • Benefits coming from the use of AI
 • Building business competitiveness based on AI and ML solutions
 • New competencies in the labor market, employee fears, social unrest
 • Level of maturity/ involvement/ adoption of an organization in the area of AI: is it the same in particular industries? Do we have similar objectives and barriers?
  • Used AI models: Machine Learning, Auto-ML, chat-bots, generative AI
  • Optimum structure/ Organizational structure of AI service - the new level of a data-driven organization
  • Planned development directions
 • The role of generative artificial intelligence in the data-based economy
*The above topics are not an agenda, they only form its scope, and their order is not final. The final shape of the topics and the final order of the blocks will be determined after the consultation.