DATA ECONOMY

Czym jest data economy? Odpowiedź jest dość intuicyjna, niemniej jednak, jak pokażemy na naszym projekcie, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana – wymaga głębszej analizy. Data economy to nowy model gospodarki opartej o dane. W obecnym świecie nie można już efektywnie rozwijać się w żadnej branży bez zrozumienia i wykorzystania potencjału data. Podczas kongresu omówimy zarówno kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe czy prawno-regulacyjne, jak i wsłuchamy się w perspektywę uczestników reprezentujących każdy sektor gospodarki. To wszystko prezentowane będzie przez pryzmat technologii – chmura, cybersecurity, narzędzia, analizy, jakość danych, sztuczna inteligencja etc. Nad zakresem tematycznym będą czuwać czołowi eksperci branży IT i tradycyjnych podmiotów gospodarki.

Rada Założycielska

Rada to międzysektorowe grono, którego celem jest wypracowywanie koncepcji i idei oraz wskazanie
kluczowych elementów niezbędnych dla rozwoju projektu. Do przystąpienia do Rady Założycielskiej
zaprosiliśmy kluczowe osoby z takich sektorów jak bankowość, energetyka, sieci handlowe
i retail, e-commerce, logistyka, telco & ICT, media.

Rafał Brzoska

Honorowy Przewodniczący Rady,
Prezes Zarządu InPost

Mariusz Cholewa

Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Prezes Zarządu BIK

Szymon Wałach

Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Wiceprezes Zarządu InPost

 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska
 • Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji, KPRM
 • Artur Drobiecki, VP Sales, Limitless Technologies
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A. Grupa Asseco
 • Łukasz Dyguła, Veritas
 • Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska
 • Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce
 • Marcin Kuśmierz, Prezes Zarządu, shoper.pl
 • Jowita Michalska, Founder, Digital University
 • Michał Pieprzny, Managing Director Poland, SAS Institute
 • Piotr Piętka, CEO, Publicis
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, Chmura Krajowa
 • Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Ekspertka AI, Profesor Akademia Leona Koźmińskiego
 • Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna, CANAL+ Polska
 • Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu, Vodeno
 • Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Paweł Szymczak, Prezes Zarządu, NASK SA
 • Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, MMC Polska

Grupa Docelowa

 • Zarządy spółek sektora nowych technologii działające na terenie Polski
 • CTO, CDO, CIO,
 • Zarządy spółek sektorów tradycyjnych (plus dyrektorzy rozwoju, strategii, cyfryzacji, IT w tych podmiotach)
  • bankowość
  • ubezpieczenia
  • sektor finanoswy w tym VC i PE
  • energetyka w tym spółki dystrybycji i obrotu energią elektryczną oraz gazem
  • sieci handlowe
  • logistyka
  • supply-chain
  • telco & ICT
 • Administracja publiczna w szczególności samorządowa
 • Włodarze miast i osoby w miastach odpowiedzialne za technologie smart city
 • Spółki ecosystemu fintech
 • Retailerzy, marketplacy, e-commerce
 • Social media, platformy streamingowe, grupy mediowe
 • Twórcy nowych technologii, eksperci, influenserzy IT, entuzjaści i promotorzy nowych technologii, start-upy
 • Analitycy-danych, data-scienentists, programiści

Ramy Programowe

Future of Data Economy
 • Dane jako zasób strategiczny w biznesie - jak je efektywnie wykorzystywać?
 • Jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości?
 • Wpływ nowych technologii na gospodarkę danych
 • Zastosowanie i potencjał danych generowanych w IoT
Case study:
 • Real-time economy (cyberbezpieczeństwo gospodarki czasu rzeczywistego: istota, wyzwania, proponowane modele działania, perspektywy rozwoju)
Data-driven organization
 • Pragmatyczne techniki wdrażania kultury Data-Driven w organizacjach
 • Rola analizy danych, wprowadzenie efektywności operacyjnej i oszczędności kosztów
 • Jak dobrać właściwą strategię dla data lake, data warehouse, data hubs… data houses?
 • Minimalizowanie ryzyk i zapewnienie płynnego działania systemów
 • Wykorzystanie danych do efektywności kosztowej organizacji
 • Rola no-code i low-code we współczesnej gospodarce
 • Przyszłość marketingu i reklamy opartej na danych oraz sposoby wykorzystania danych przez firmy
Case study:
 • W jaki sposób mądrze podejmować decyzje organizacyjne np. produktowe lub produkcyjne w oparciu o dane?
 • Every Digital Transformation needs ONA (Organization Network Analysis)
 • Otwartość danych a korzyści społeczne (przykłady success-story w synergii tych dwóch domen)
 • Business Intelligence na przykładzie analizy nieustrukturyzowanych danych (sposoby analizy danych o różnych charakterze i niejednolitej strukturze, transformacja→ analiza→ wnioskowanie→ wizualizacja)
Data security and cybersecurity – Data responsibility
 • Anonimizacja i pseudonimizacja w zewnętrznych procesach przetwarzania danych
 • Bezpieczeństwo danych w chmurze publicznej (sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych poza fizyczną lokalizacją ich właściciela/administratora)
 • Cyberbezpieczeństwo systemu infrastruktury krytycznej w zapisach dyrektywy NIS2
 • Open data economy - dylematem potencjału i niebezpieczeństwa
  • Zagrożenia bezpieczeństwa związane z otwartymi bankowymi interfejsami API
 • Jak Edukować klientów i budować balans pomiędzy szybkim tempem rozwoju technologii, a bezpieczeństwem jednostek?
Dane w ramach współpracy międzysektorowej firm i instytucji publicznych
 • Podstawy międzysektorowej wymiany danych
 • Otwarte źródła danych w Polsce – możliwości, braki, dostęp i używalność
 • Otwarty dostęp do danych publicznych (możliwość wykorzystanie największej bazy danych w kraju - ZUS, księgi wieczyste)
 • Procesy budujące wartość posiadanych danych
 • Korzyści wynikające ze współpracy: monetyzacja, efektywność
 • Data marketplace
 • Nowe modele biznesowe
Case study:
 • Jak prowadzić efektywną działalność międzysektorową? Praktyczne zastosowanie strategii demokratyzacji danych
Współczesna gospodarka danych – potrzeba regulacji czy swobodny rozwój?
 • Znaczenie zarządzania i przestrzegania przepisów dotyczących danych
 • Mechanika open data w sytuacji przymusowych otwarć:
  • otwarte dane publiczne
  • otwarte dane prywatne
 • Regulacje prawne przetwarzania danych a efektywność operacyjna i finansowa (problematyka rosnących obowiązków prawnych oraz ich niekorzystnego wpływu na działalność operacyjną, finanse i ograniczenia rozwojowe)
 • Aktualne prace nad dyrektywami i regulacjami w UE w kontekście Data Economy
  • Open Finance - szerszy dostęp do danych finansowych i kontroli nad nimi przez konsumentów
 • Zaangażowanie sektora finansowego, bariery monetyzacji PSD2, PSD3
 • RODO - dostosowanie do trendów rynkowych w przyszłości
Data economy a klimat (ESG)
 • ESG poprzez pryzmat danych i regulacji
 • Data science i analityka na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (zarządzanie zasobami, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej
 • Transformacja cyfrowa w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem (np. opomiarowanie energochłonność cyfryzacji)
Rozwiązania AI i ML w biznesie
 • AI i IoT - potencjał i niedoskonałości
 • Sztuczna inteligencja w analizie danych medycznych (przykłady rzeczywistych korzyści, np. wspomaganie procesów decyzyjnych, analiza obrazu, analiza i synteza wyników badań itp.)
 • Czego sztuczna inteligencja jeszcze brakuje?
 • Możliwości wykorzystania danej technologii w różnych sektorach
Klient: tożsamość cyfrowa, budowanie świadomości
 • Analityka predyktywna oczekiwań i potrzeb klientów
 • System rekomendacji produktowych oparty na technologii machine learning i personalizacji
 • Tożsamość cyfrowa w świetle IV rewolucji przemysłowej (wyjaśnienie zagadnień, ukazanie perspektyw, szans i wyzwań)
 • Analiza danych handlowych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń klientów: hiperpersonalizacja, budowanie zaufania, programy lojalnościowe
 • Sposoby pozyskania danych klienta, świadomość, kontrolowanie zgód, ryzyka
 • Prognozowanie popytu i sprzedaży nowych produktów z wykorzystaniem ML
Case study:
 • Spojrzenie z perspektywy klienta końcowego - przystępność i dostępność danych oferowanych przez aplikacje. Wgląd w udostępniane przez nas dane, gdzie zostawiamy swój cyfrowy ślad i kto może go wykorzystywać
Społeczny wymiar data economy
 • Perspektywa generacji Z (nacisk na kwestie ekologiczne) - jak kształtować przyszłych menedżerów?
 • Data responsibility. Jak odpowiedzialne wykorzystanie danych może przyspieszyć tworzenie zrównoważonego społeczeństwa?
 • Dostęp a wykorzystanie infrastruktury informatycznej - Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
 • Dane dla nauki - jak biznes może udostępniać dane ośrodkom naukowym? Korzyści wynikające ze współpracy

*Powyższe tematy nie są agendą, jedynie tworzą jej zakres, a ich kolejność nie jest ostateczna.
Finalny kształt tematów i ostateczna kolejność bloków zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji.

Prelegent
Kongres
Kongres

Zainteresowany/ana udziałem w Data Economy Congress?  Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej