Relacja z I edycji DATA ECONOMY CONGRESS

DATA ECONOMY

Czym jest data economy? Odpowiedź jest dość intuicyjna, niemniej jednak, jak pokażemy na naszym projekcie, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana – wymaga głębszej analizy. Data economy to nowy model gospodarki opartej o dane. W obecnym świecie nie można już efektywnie rozwijać się w żadnej branży bez zrozumienia i wykorzystania potencjału data. Podczas kongresu omówimy zarówno kwestie ekonomiczne i biznesowe, otoczenie rynkowe czy prawno-regulacyjne, jak i wsłuchamy się w perspektywę uczestników reprezentujących każdy sektor gospodarki. To wszystko prezentowane będzie przez pryzmat technologii – chmura, cybersecurity, narzędzia, analizy, jakość danych, sztuczna inteligencja etc. Nad zakresem tematycznym będą czuwać czołowi eksperci branży IT i tradycyjnych podmiotów gospodarki.

Rada Założycielska

Rada to międzysektorowe grono, którego celem jest wypracowywanie koncepcji i idei oraz wskazanie
kluczowych elementów niezbędnych dla rozwoju projektu. Do przystąpienia do Rady Założycielskiej
zaprosiliśmy kluczowe osoby z takich sektorów jak bankowość, energetyka, sieci handlowe
i retail, e-commerce, logistyka, telco & ICT, media.

Rafał Brzoska
Rafał Brzoska

Honorowy Przewodniczący Rady,
Prezes Zarządu InPost

Mariusz Cholewa
Mariusz Cholewa

Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Prezes Zarządu BIK

Szymon Wałach
Szymon Wałach

Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Wiceprezes Zarządu InPost

 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska
 • Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji, KPRM
 • Artur Drobiecki, VP Sales, Limitless Technologies
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A. Grupa Asseco
 • Łukasz Dyguła, Veritas
 • Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska
 • Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności
 • Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
 • Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Visa w Polsce
 • Marcin Kuśmierz, Prezes Zarządu, shoper.pl
 • Jowita Michalska, Founder, Digital University
 • Michał Pieprzny, Managing Director Poland, SAS Institute
 • Piotr Piętka, CEO, Publicis
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, Chmura Krajowa
 • Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Ekspertka AI, Profesor Akademia Leona Koźmińskiego
 • Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna, CANAL+ Polska
 • Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu, Vodeno
 • Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Paweł Szymczak, Prezes Zarządu, NASK SA
 • Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu, MMC Polska

Grupa Docelowa

 • Zarządy spółek sektora nowych technologii działające na terenie Polski
 • CTO, CDO, CIO,
 • Zarządy spółek sektorów tradycyjnych (plus dyrektorzy rozwoju, strategii, cyfryzacji, IT w tych podmiotach)
  • bankowość
  • ubezpieczenia
  • sektor finanoswy w tym VC i PE
  • energetyka w tym spółki dystrybycji i obrotu energią elektryczną oraz gazem
  • sieci handlowe
  • logistyka
  • supply-chain
  • telco & ICT
 • Administracja publiczna w szczególności samorządowa
 • Włodarze miast i osoby w miastach odpowiedzialne za technologie smart city
 • Spółki ecosystemu fintech
 • Retailerzy, marketplacy, e-commerce
 • Social media, platformy streamingowe, grupy mediowe
 • Twórcy nowych technologii, eksperci, influenserzy IT, entuzjaści i promotorzy nowych technologii, start-upy
 • Analitycy-danych, data-scienentists, programiści

Ramy Programowe

Future of Data Economy
 • Dane jako zasób strategiczny w biznesie - jak je efektywnie wykorzystywać?
 • Jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości?
 • Wpływ nowych technologii na gospodarkę danych
 • Zastosowanie i potencjał danych generowanych w IoT
Case study:
 • Real-time economy (cyberbezpieczeństwo gospodarki czasu rzeczywistego: istota, wyzwania, proponowane modele działania, perspektywy rozwoju)
Data-driven organization
 • Pragmatyczne techniki wdrażania kultury Data-Driven w organizacjach
 • Rola analizy danych, wprowadzenie efektywności operacyjnej i oszczędności kosztów
 • Jak dobrać właściwą strategię dla data lake, data warehouse, data hubs… data houses?
 • Minimalizowanie ryzyk i zapewnienie płynnego działania systemów
 • Wykorzystanie danych do efektywności kosztowej organizacji
 • Rola no-code i low-code we współczesnej gospodarce
 • Przyszłość marketingu i reklamy opartej na danych oraz sposoby wykorzystania danych przez firmy
Case study:
 • W jaki sposób mądrze podejmować decyzje organizacyjne np. produktowe lub produkcyjne w oparciu o dane?
 • Every Digital Transformation needs ONA (Organization Network Analysis)
 • Otwartość danych a korzyści społeczne (przykłady success-story w synergii tych dwóch domen)
 • Business Intelligence na przykładzie analizy nieustrukturyzowanych danych (sposoby analizy danych o różnych charakterze i niejednolitej strukturze, transformacja→ analiza→ wnioskowanie→ wizualizacja)
Data security and cybersecurity – Data responsibility
 • Anonimizacja i pseudonimizacja w zewnętrznych procesach przetwarzania danych
 • Bezpieczeństwo danych w chmurze publicznej (sposoby zapewnienia bezpieczeństwa danych poza fizyczną lokalizacją ich właściciela/administratora)
 • Cyberbezpieczeństwo systemu infrastruktury krytycznej w zapisach dyrektywy NIS2
 • Open data economy - dylematem potencjału i niebezpieczeństwa
  • Zagrożenia bezpieczeństwa związane z otwartymi bankowymi interfejsami API
 • Jak Edukować klientów i budować balans pomiędzy szybkim tempem rozwoju technologii, a bezpieczeństwem jednostek?
Dane w ramach współpracy międzysektorowej firm i instytucji publicznych
 • Podstawy międzysektorowej wymiany danych
 • Otwarte źródła danych w Polsce – możliwości, braki, dostęp i używalność
 • Otwarty dostęp do danych publicznych (możliwość wykorzystanie największej bazy danych w kraju - ZUS, księgi wieczyste)
 • Procesy budujące wartość posiadanych danych
 • Korzyści wynikające ze współpracy: monetyzacja, efektywność
 • Data marketplace
 • Nowe modele biznesowe
Case study:
 • Jak prowadzić efektywną działalność międzysektorową? Praktyczne zastosowanie strategii demokratyzacji danych
Współczesna gospodarka danych – potrzeba regulacji czy swobodny rozwój?
 • Znaczenie zarządzania i przestrzegania przepisów dotyczących danych
 • Mechanika open data w sytuacji przymusowych otwarć:
  • otwarte dane publiczne
  • otwarte dane prywatne
 • Regulacje prawne przetwarzania danych a efektywność operacyjna i finansowa (problematyka rosnących obowiązków prawnych oraz ich niekorzystnego wpływu na działalność operacyjną, finanse i ograniczenia rozwojowe)
 • Aktualne prace nad dyrektywami i regulacjami w UE w kontekście Data Economy
  • Open Finance - szerszy dostęp do danych finansowych i kontroli nad nimi przez konsumentów
 • Zaangażowanie sektora finansowego, bariery monetyzacji PSD2, PSD3
 • RODO - dostosowanie do trendów rynkowych w przyszłości
Data economy a klimat (ESG)
 • ESG poprzez pryzmat danych i regulacji
 • Data science i analityka na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (zarządzanie zasobami, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym)
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej
 • Transformacja cyfrowa w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem (np. opomiarowanie energochłonność cyfryzacji)
Rozwiązania AI i ML w biznesie
 • AI i IoT - potencjał i niedoskonałości
 • Sztuczna inteligencja w analizie danych medycznych (przykłady rzeczywistych korzyści, np. wspomaganie procesów decyzyjnych, analiza obrazu, analiza i synteza wyników badań itp.)
 • Czego sztuczna inteligencja jeszcze brakuje?
 • Możliwości wykorzystania danej technologii w różnych sektorach
Klient: tożsamość cyfrowa, budowanie świadomości
 • Analityka predyktywna oczekiwań i potrzeb klientów
 • System rekomendacji produktowych oparty na technologii machine learning i personalizacji
 • Tożsamość cyfrowa w świetle IV rewolucji przemysłowej (wyjaśnienie zagadnień, ukazanie perspektyw, szans i wyzwań)
 • Analiza danych handlowych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń klientów: hiperpersonalizacja, budowanie zaufania, programy lojalnościowe
 • Sposoby pozyskania danych klienta, świadomość, kontrolowanie zgód, ryzyka
 • Prognozowanie popytu i sprzedaży nowych produktów z wykorzystaniem ML
Case study:
 • Spojrzenie z perspektywy klienta końcowego - przystępność i dostępność danych oferowanych przez aplikacje. Wgląd w udostępniane przez nas dane, gdzie zostawiamy swój cyfrowy ślad i kto może go wykorzystywać
Społeczny wymiar data economy
 • Perspektywa generacji Z (nacisk na kwestie ekologiczne) - jak kształtować przyszłych menedżerów?
 • Data responsibility. Jak odpowiedzialne wykorzystanie danych może przyspieszyć tworzenie zrównoważonego społeczeństwa?
 • Dostęp a wykorzystanie infrastruktury informatycznej - Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
 • Dane dla nauki - jak biznes może udostępniać dane ośrodkom naukowym? Korzyści wynikające ze współpracy

*Powyższe tematy nie są agendą, jedynie tworzą jej zakres, a ich kolejność nie jest ostateczna.
Finalny kształt tematów i ostateczna kolejność bloków zostanie ustalona po zakończeniu konsultacji.

Prelegent
Kongres
Kongres

Zainteresowany/ana udziałem w Data Economy Congress?