INFORMACJE

Informacje ogólne

 • Prezentacja powinna zostać przesłana nie później niż 2 dni robocze przed datą wydarzenia do Koordynatorki Projektu Zofii Andryszczyk: z.andryszczyk@mmcpolska.pl
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie prezentacji, jeżeli nie została ona przesłana wcześniej i przygotowana według poniższych wytycznych.
 • Jeżeli chcą Państwo podczas wystąpienia udostępniać prezentacje z własnego urządzenia, prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora, przekazując szczegóły prezentacji (np. czy jest w prezentacji dźwięk, film) oraz informacje o urządzeniu (np. marka laptopa, rodzaj wejścia). W przypadku korzystania z własnego urządzenia prosimy o obecność na próbie technicznej w wyznaczonym przez organizatora terminie

Parametry techniczne prezentacji:

 • Plik: powerpoint (jeżeli w prezentacji użyte zostały specjalne czcionki prosimy o przesłanie ich razem z prezentacją)
 • Format: 16:9 (taki rozmiar mają ekrany wykorzystywane podczas konferencji)
 • Filmy w ppt: najlepiej jeśli będą zagnieżdżone w prezentacji oraz przesłane w osobnym pliku (odpowiednio opisane), aby mogły być wyświetlone w przypadku problemów z odtworzeniem ich bezpośrednio z prezentacji
 • Czytelność prezentacji: kontrastowe kolory, duża czcionka, unikamy print screen ze stron www
 • Zdecydowanie prosimy o nieużywanie prezentacji w formacie PDF. Podczas odtwarzania pliku PDF na zewnętrznym monitorze, nie ma możliwości podglądu widoku kolejnych slajdów, ani ich numeracji
 • Prosimy również o nieumieszczanie hiperłączy w prezentacji – w trakcie realizacji wydarzenia, nie łączymy się z serwerem Państwa firmy, ani Internetem

Filmy:
Format plików:

 • mp4 (ok 15-20 mbps wystarczy)
 • mov (kodek HAP, Photojpeg)

Rozdzielczość – najlepiej 1920×1080, 1280×720

Audio:

 • .mp3 lub .wav

Grafiki:

 • jpeg,
 • eps,

Rozdzielczości 1920×1080 (większa i tak nie będzie wyświetlana na ekranach)

Czas trwania wystąpienia:

 • Prosimy trzymać się wyznaczonych ram czasowych. Do Państwa dyspozycji, przed sceną, jest timer odliczający pozostały czas do końca wystąpienia– proszę zwracać na niego uwagę. Po przekroczeniu planowanego czasu organizator zastrzega, że może wyłączyć mikrofon w celu przeprowadzenia kongresu zgodnie z agendą.