Program Data Economy Congress

4-5 Kwietnia 2023

Dzień I
8:30 - 9:00
Rejestracja Gości
9:00 – 9:25
Uroczyste otwarcie konferencji
9:25 – 9:45
Keynote speech
9:45 – 10:45
Future of Data Economy
10:45 – 12:40
Współpraca międzysektorowa firm i instytucji publicznych
12:40 – 13:20
Przerwa networkingowa
13:20 – 14:35
Data-driven organization
14:35 – 15:40
Dane dla klimatu
15:40
Lunch
Dzień II
9:00 – 9:30
Rejestracja Gości
9:30 – 9:40
Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:40 – 10:00
Keynote speech
10:00 – 11:20
Współczesna gospodarka danych – konieczność budowy zaufania
11:20 – 12:00
Przerwa networkingowa
12:00 – 14:10
Rozwiązania AI, ML i zaawansowanej analityki w biznesie
Workshop VISA
Modelowanie skłonności konsumentów i wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych
14:10 – 15:15
Data security and cybersecurity – data responsibility
15:15
Lunch

Szczegółowy Program Data Economy Congress

Dzień I
Dzień II
8:30 - 9:00
Rejestracja Gości
9:00-10:40
FUTURE OF DATA ECONOMY
9:00 - 9:25
Uroczyste otwarcie konferencji
 • Mariusz Cholewa, Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej / CEO, ACCIS
 • Szymon Wałach, Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Wiceprezes Zarządu, InPost
9:25 - 9:45
Technology disruption: a focus on data and generative AI
Keynote speech
 • Diego Cervantes-Knox, Consulting Partner, PwC UK
9:45 - 10:45
Future of Data Economy
Debata
 • Dane jako zasób strategiczny w biznesie - jak je efektywnie wykorzystywać?
 • Jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości?
 • Wpływ nowych technologii na gospodarkę danych
 • Zastosowanie i potencjał danych generowanych w IoT
Paneliści:
 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska
 • Mariusz Cholewa, Współprzewodniczący Rady Programowej DEC, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
 • Przemysław Koch, Członek Zarządu, VeloBank
 • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, OChK
 • Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu/CFO, Żabka Polska
Moderator:
 • Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight
10:45 - 12:45
DANE W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Gospodarz bloku - Biuro Informacji Kredytowej
Przykłady kooperacji firm i instytucji, reprezentujących różne sektory gospodarki, które współdziałają w zakresie wymiany, analizy i wykorzystania danych. Idee, koncepcje oraz projekty poszerzenia obszarów możliwej współpracy oraz otwarcia nowych baz danych np. informacji zbieranych przez instytucje państwowe, administracji centralnej i samorządowej.
10:45 - 11:00
Podstawy współpracy sektorowej
Case study
 • Sławomir Grzelczak, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej
11:00 - 11:45
Jak otworzyć dostęp do danych publicznych?
Debata
 • Szanse i możliwości wykorzystania największych baz danych w kraju
 • Rządowe aplikacje potwierdzające tożsamość
 • Zasady udostępniania danych publicznych. Jakie są potencjalne zagrożenia?
 • Przejrzystość i odpowiedzialność: jakie są zasady dotyczące przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie dostępu do danych publicznych oraz jakie są mechanizmy kontroli i nadzoru.
 • Otwarty dostęp do danych: jakie są korzyści związane z otwartym dostępem do danych publicznych, jakie są bariery uniemożliwiające realizację tego celu i jakie są sposoby na ich przezwyciężenie
Paneliści:
 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, KPRM
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny Visa w Polsce
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia
 • Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Jaromir Pelczarski, CIO, Alior Bank
Moderator:
 • Łukasz Świerżewski, Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa
11:45 - 12:00
Nowoczesny CRM w chmurze
Case study
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku, Pion Technologii i Operacji, PEKAO SA
12:00 - 12:20
Resiliency for Mission Critical Application in Cloud
Case study
 • Petter Sveum, Chief Architect, International, Veritas Technologies
12:20 - 12:45
Budowanie wizji transformacji analitycznej w organizacji
Gospodarz debaty - TIDK

Debata
 • Jak zacząć planowanie zmiany w podejściu do danych w tradycyjnych sektorach?
 • Praktyczna perspektywa na transformację cyfrową - wymiana doświadczeń CDO’s
 • Jak dobrać właściwą strategię dla data lake, data warehouse, data hubs… data houses?
 • Rola no code i low code w rozwoju organizacji
Paneliści:
 • Renata Bratkowska, Chief Data Officer, Grupa NEUCA
 • Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4
 • Tomasz Wyszyński, CDO – Europe & CIS, Danone
 • Łukasz Krause, Dyrektor Pionu Cyfryzacji i IT, Medicover
Moderacja:
 • Łukasz Grala, Mentor, Futurolog, CEO, TIDK
12:45 - 13:20
Przerwa networkingowa
13:20 - 14:35
DATA–DRIVEN ORGANIZATION
Zarządzanie organizacją zgodnie z teorią data-driven polegające na podejmowaniu decyzji opartych na zaawansowanej analizie i interpretacji dostępnych danych. Przedstawione zostaną doświadczenia dotyczące wykorzystania szeroko rozumianych danych w procesach wewnętrznych firm i instytucji, zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak również optymalizacji działań, procedur oraz wzrostu wyników.
13:20 - 13:35
New Business Leaders. Data Driven Digital Economy
Case study
 • Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director, Equinix
 • Piotr Ciżkowicz, CEO/Profesor, Statxplorer
13:35 - 13:50
W jaki sposób dane mogą wspomagać gospodarkę? Jak gospodarki potrafią korzystać z dostępnych danych, aby budować swoją wizję nowej ekonomii?
Case study
 • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
 • Karim Sylla, Dyrektor Analityki & Data Science, Żabka Polska
13:50 - 14:10
Platformy danych w chmurze Microsoft Azure
Prezentacja
 • Robert Woźniak, CEO, Elitmind
 • Tomasz Dreslerski, Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft
14:10 - 14:25
Jak przeprowadzić transformację cyfrową i budować system danych w organizacji? (tbc)
Case study
 • Tomasz Burzyński, Chief Data Officer, InPost
14:25 - 14:35
Wzrost efektywności inwestycji w systemy CRM w oparciu o dane
Prezentacja
 • Jakub Banaszkiewicz, Technical Presales Manager, Limitless Technologies
14:35 - 15:40
DANE DLA KLIMATU
Data economy a wyzwania związane ze zmianami klimatu. Działania w ramach implementacji strategii ESG. Wpływ i możliwości wykorzystania nowych technologii w projektach dążących do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia, a w najlepszym wypadku zatrzymania postępujących zmian klimatu. Szanse jakie niesie analiza i wykorzystanie danych oraz ML i AI.
14:35 - 14:45
Zielona chmura danych. Przetwarzanie danych w chmurze katalizatorem transformacji ESG w organizacjach
Prezentacja
 • Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital Leader, CEE Alliances Leader, PwC
14:45 - 15:05
Dane w energetyce
Debata 3+1
 • Jak powinny wyglądać praktyczne wytyczne dla spółek energetycznych w obszarze zarządzania danymi i wdrażania rozwiązań cloud computing?
 • Jaki zastosować model architektury chmury obliczeniowej i zarządzania dużą ilością danych w sektorze energii?
 • Rewizja pochodzenia systemów OT i IT stosowanych w ekosystemach technologicznych przedsiębiorstw
 • Jak katalogować źródła danych? Jak je przechowywać? Jak analizować?
 • Zasady bezpiecznego przetwarzania
 • Finansowania inwestycji technologicznych w branży energetycznej
Paneliści:
 • Grzegorz Bojar, CIO, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
 • Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja
Moderator:
 • Eryk Kłossowski, Ekspert sektora energii
15:05 - 15:40
Wykorzystanie potencjału danych w działaniach na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju i realizacji strategii ESG
Debata
 • Tworzenia bardziej zrównoważonych produktów i usług - crossektorowe spojrzenie na ESG
  • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie zużycia energii, materiałów i wody - wnioski analityczne
 • Eko-customer: potrzeby i oczekiwania klientów - dopasowanie na podstawie danych
 • Wykorzystywanie danych do monitorowania i poprawiania efektywności energetycznej
 • Analiza danych przedsiębiorstw a inwestycje zgodne z Taksonomią UE
 • Badania nad zmianami klimatu i określaniem skutków zmiany klimatu - ślad węglowy
Paneliści:
 • Mariusz Chudy, CEE Cloud & Digital Leader, CEE Alliances Leader, PwC
 • Tomasz Wyszyński, CDO – Europe & CIS, Danone
 • Izabela Karolczyk-Szafrańska, VP & Chief Marketing Officer, InPost Group
 • Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG, Allegro
Moderatorka:
 • Aleksandra Trojanowska, Managing Director, Algorable
15:40
Lunch
9:00 - 9:30
Rejestracja Gości
9:30 - 9:40
Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:40 - 10:00
AI Wars
 • Artur Kurasiński, Twórca, przedsiębiorca i inwestor, CEO, Kurasinski.com
10:00 - 11:30
WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA DANYCH – KONIECZNOŚĆ BUDOWY ZAUFANIA
Gospodarz bloku - Visa
Odpowiedzialne przetwarzanie danych dla gospodarki. Znaczenie odpowiedzialności, jaką biorą na siebie przetwarzający dane, zarówno za bezpieczeństwo powierzonych im zasobów, jak i za wykorzystanie niosące korzyść dla wszystkich. Kwestie krajowych i unijnych regulacji prawnych obejmujące obszar data economy – obecny stan prawny oraz planowane nowelizacje i zmiany w prawodawstwie.
10:00 - 10:10
Jaką wartość niosą dane dla konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarki?
Przykład Visa
Wprowadzenie
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, Central Eastern Europe, Visa
10:10 - 11:05
Współczesna gospodarka danych – konieczność budowy zaufania
Debata
 • Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans związanych z budową gospodarki opartej na danych?
 • Jakie są kluczowe wyzwania dla firm i administracji publicznej w tym zakresie?
 • Jakie są przykłady rozwiązań opartych na danych, które dają wartość gospodarce i społeczeństwu?
 • Mechanika open data i jej wartość dla poszczególnych branż (na przykład open banking)
 • Jak otwarte dane mogą wspierać koncepcję Smart City i wspierać usprawnienia zarządzania w jednostkach samorządu w duchu partycypacji społecznej?
 • Jaką rolę może pełnić integracja zbiorów danych pochodzących od różnych dostawców i branż? Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu danych w Polsce?
 • Jak sektor prywatny może wspierać procesy otwierania i wykorzystywania danych?
 • Jak budować zaufanie do podmiotów przetwarzających dane i edukować w tym zakresie?
Paneliści:
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, Central Eastern Europe, Visa
 • dr Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi
 • Marcin Bednarski, Director of Data Science Department, PKO Bank Polski
 • Krzysztof Blusz, Global Expansion Director, Synerise
Moderacja:
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny w Polsce, Visa
11:05 - 11:20
Regulacje unijne w obszarze open finance i finance data space
Prezentacja
 • dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner DLK Legal, Członek Rady The European Payment Institutions Federation
11:20 - 12:00
Przerwa networkingowa
12:00 - 14:10
ROZWIĄZANIA AI, ML I ZAAWANSOWANEJ ANALITYKI DLA BIZNESU
Inspirujące przykłady praktycznego zastosowania rozwiązań/technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki. Prezentowane use case’y mają na celu pobudzić i zainspirować do zastanowienia o możliwym wykorzystaniu rozwiązań również w innych sektorach?
12:00 - 12:15
Przykład innowacji na bazie analizy ML profilu użycia urządzenia
Case study
 • Michał Łukasiewicz, Członek Zarządu, Digital Fingerprints, Lider Strumienia Antyfraudowego
12:15 - 12:35
Jak wykorzystywać dane do zwiększenia efektywności biznesu? Lakehouse i Data Mesh
Case study i sesja Q&A
 • Łukasz Grala, Mentor, Futurolog, CEO, TIDK
12:35 - 12:55
Jaki wpływ ma Chat GPT na rynek komercyjny?
Debata
 • Na jakim etapie konwersyjnym jesteśmy?
 • Perspektywa klientów wykorzystujących Chat GPT jako narzędzie
 • Certyfikacja danych – czynnik ludzki w komercyjnym wykorzystaniu Open AI
Paneliści:
 • Robert Woźniak, CEO, Elitmind
 • Tomasz Dreslerski, Dyrektor Segmentu Enterprise, Microsoft
 • Maciej Jakubowski, CTO, Empik Group
 • Robert Pławiak, CIDO / CTO, Polpharma
Moderator:
 • Marcin Sokołowski, CEO, Sharebee.pl
12:55 - 13:10
Dostępność danych a nowoczesne narzędzia analizy nieruchomości
Case study
 • Mateusz Chachulski, Członek Zarządu, Cenatorium
13:10 - 13:40
Tożsamość cyfrowa i analityka danych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń konsumentów
Debata (3+1)
 • Wykorzystanie danych i analiz w procesie tworzenia i dostosowywania produktów
 • Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w sektorze medialnym dotyczących tożsamości cyfrowej i analityki danych
 • Perspektywy i prognozy rozwoju rynku medialnego w kontekście tożsamości cyfrowej i analityki danych
Paneliści:
 • Edyta Sadowska, Prezes i Dyrektor Generalna, Canal+
 • Marcin Choiński, Data & AI Department Director, TVN Warner Bros. Discovery
 • Anna Sakowicz, chief data & analytics officer w Publicis Groupe, General Manager YOTTA
Moderator:
 • Paweł Prus, Prezes Zarządu, Instytut Zamenhofa
13:40 – 13:55
The Role of Classification & AIML in Data Discovery & Compliance / Rola klasyfikacji i AIML w wykrywaniu i zapewnianiu zgodności danych
Case study
 • Andre Steyn, Practice Lead - Digital Compliance snd IT Analytics Solutions, Veritas
13:55 – 14:10
SPIN AI czyli sztuczna inteligencja dla małych i dużych organizacji
Case study
 • Marcin Palka, Specjalista ds. Smart City i Big Data, OKE Poland
14:10 - 15:15
DATA SECURITY AND CYBERSECURITY – DATA RESPONSIBILITY
Cyberbezpieczeństwo danych wykorzystywanych w działalności firmy: wewnętrznych procesach organizacji, podczas wymiany wrażliwych informacji z klientami, czy współpracy z innymi podmiotami rynku. Szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju koncepcji "open data economy". Odpowiedzialności za przechowywanie i udostępnianie danych.
14:10 - 14:25
Anonimizacja i pseudonimizacja w zewnętrznych procesach przetwarzania danych
Case study
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT SA
14:25 - 14:40
Cyber Bunkier - Ostatnia Kopia danych
Case study
 • Leonid Venglinski, System Engineer, Customer Support & Technology Solutions, Veritas Technologies LLC
14:40 - 15:15
Data responsibility - perspektywa klienta
Debata
 • Spojrzenie z perspektywy klienta końcowego (kto przechowuje dane, kto je wykorzystuje, jak zabezpieczyć swoje dane, budowanie świadomości klienta)
 • Customer experience - zapewnienia lepszych doświadczeń za pomocą danych
 • Przystępność i dostępność danych oferowanych przez aplikacje
 • Wgląd w udostępniane przez klienta dane. Gdzie zostawiamy swój cyfrowy ślad i kto może go wykorzystywać?
 • Phishing i inne zagrożenia w sieci
Paneliści:
 • Artur Drobiecki, Head of Sales, Limitless Technologies
 • Joanna Wziątek, Senior Security Engineer, Tenable
 • dr Krzysztof Korus, radca prawny, Partner DLK Legal, Członek Rady The European Payment Institutions Federation
Moderator:
 • Mariusz Jażdzyk, Author & Data Wizard / CEO, firstscore.io
15:15
Lunch
*) Osoby, których udział jest w trakcie potwierdzania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie
Aktualizacja 3.04.2023