W skład kapituły konkursowej wchodzą przewodniczący Rady Programowej kongresu oraz niezależni eksperci związani obszarem gospodarki danych

Mariusz Cholewa

Przewodniczący Kapituły Konkursowej, Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Prezes Zarządu BIK / CEO, ACCIS

Szymon Wałach

Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress, Wiceprezes Zarządu InPost

Mariusz Chudy

CEE Cloud & Digital Leader, CEE Alliances Leader, PwC

Zbigniew Jagiełło

Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności

Jerzy Kalinowski

Partner, DigiStrat

Maciej Kawecki

Prorektor, Wyższa Szkoła Bankowa

Krzysztof Korus

Partner DLK Legal Korus, Członek, The European Payment Institutions Federation (EPIF)

Artur Kurasiński

CEO, Kurasinski.com

Adrian Kurowski

Dyrektor Generalny Visa w Polsce

Katarzyna Niewińska

Dyrektorka FinTech Executive Program, Wydział Zarządzania UW

Aneta Pernak

Wiceprezes Zarządu, MM Conferences

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu, MM Conferences SA