Category Bez kategorii
W dzisiejszej, szybko rozwijającej się gospodarce cyfrowej może się okazać, że Twoja firma ma problemy z utrzymaniem swojej pozycji na rynku – zwłaszcza, jeśli jej rozwój jest ograniczany fizycznie czy przez dotychczasowe osiągnięcia. Aby zachować konkurencyjność, organizacje muszą nadążyć za ogromną zmianą globalnego popytu na usługi cyfrowe.
Organizacje, które przyjęły strategię Digital-first zyskują ogromną przewagę nad konkurentami, których reakcja na adopcję rozwiązań cyfrowych była wolniejsza.

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że wymierna wartość całkowitego wpływu transformacji cyfrowej na gospodarkę będzie kształtowała się na poziomie ponad 100 bilionów dolarów do 2025 rokui

Zwiększenie możliwości biznesowych technologii edge-to-cloud
Myślące przyszłościowo przedsiębiorstwa od lat projektują swoją infrastrukturę cyfrową wokół punktów sieci połączeń bezpośrednich (pozwalających na bezpośrednią, prywatną wymianę danych pomiędzy sobą). Jest to spójny model określany mianem Interconnection Oriented Architecture®- IOA®, który jest kluczem do rozwoju organizacji biznesowych niezależnie od tego, czy są one dostawcami usług, macierzystymi firmami SaaS lub cloud native, czy przedsiębiorstwami. Dzięki IOA funkcje organizacji biznesowej, ograniczone dotychczas do lokalizacji centralnej, zostają rozproszone w połączonych ze sobą miejscach. Pozwala to na zbliżenie aplikacji, danych, chmur i ludzi oraz przyspieszenie wymiany danych i usług, a tym samym zwiększenie możliwości stojących przed organizacją.
Cyfrowi liderzy poruszają się 4,5 razy szybciej niż organizacje biznesowe o tradycyjnym modeluii

Modele, którymi kierują się cyfrowi liderzy, aby osiągnąć sukces
Cyfrowi liderzy mają siłę i dynamikę do tego, aby wykorzystywać zmiany na rynku do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Obserwując sposoby w jakie liderzy zdobywali przewagę konkurencyjną dzięki rozwiązaniom Equinix, wyróżniliśmy trzy odnoszące sukces fundamentalne modele rynkowe dla platformy cyfrowej.

Połączenia bezpośrednie w centrum cyfrowej transformacji.
Przydzielaj komponenty kluczowej infrastruktury do neutralnych nośników w obiektach kolokacyjnych na całym świecie dzięki większej obecności w sieci, chmurze i IT.

Integracja z cyfrowymi ekosystemami
Identyfikuj nowe rynki, korzystaj z modelu SaaS i integruj usługi branżowe od tysięcy partnerów.

Interakcja na cyfrowej krawędzi
Wykorzystuj możliwości platformy i partnerów, aby oferować bezpieczne rozwiązania cyfrowe i uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym w pobliżu miejsc aktywności biznesowej

Nadszedł czas, aby zainwestować w swoją infrastrukturę cyfrową i zyskać przewagę w nowym, otaczającym nas świecie
Dzięki infrastrukturze cyfrowej opartej na IOA i wykorzystującej Platformę Equinix®, liderzy angażują się w działania pozwalające podejmować wyzwania i realizować cele związane z transformacją cyfrową.

Digital Edge

User Experience

  • Połącz mocy obliczeniową z dostępnymi na żądanie funkcjonalnościami w strategicznych lokalizacjach brzegowych, przybliż infrastrukturę cyfrową pracownikom i centrom biznesowym oraz optymalizuj wrażenia użytkowników

Inteligentny brzeg

  • Doprowadź infrastrukturę HPC do brzegu i agreguj dane z urządzeń, użytkowników i partnerów w celu analizy opartej na sztucznej inteligencji bez konieczności wykonywania przesyłu. Połącz możliwości platformy z partnerami technologicznymi

Bezpieczna infrastruktura brzegowa

  • Zwiększ bezpieczeństwo poprzez wdrożenie węzłów połączeń w rozproszonych lokalizacjach brzegowych, przybliż usługi użytkownikom, klientom i biznesom.

Ekosystemy cyfrowe

Usługi handlowe

  • Automatyzuj przepływy pracy i skaluj procesy świadczenia usług poprzez subskrypcję do największej liczby partnerów w strategicznych lokalizacjach.

Rynki danych

  • Świadcz usługi cyfrowe w pobliżu rynków o wysokiej wartości danych w celu uzyskania dostępu do nowych źródeł, zmniejszania ryzyka, obniżania opłat za transfer i wykorzystywania efektu skali

Integracja modelu SaaS

  • Wdrażaj lokalną infrastrukturą na żądanie przy jednoczesnej integracji innowacyjnych narzędzi SaaS na potrzeby usprawnienia przepływu prac i przygotowania nowych ofert.

Kluczowa infrastruktura cyfrowa

Dedykowana chmura

  • Połącz dedykowaną moc obliczeniową z dostępem do wielu chmur. Dokonuj kolokacji i integruj z infrastrukturą hybrydową i modelem iPaaS w celu uzyskania zoptymalizowanej pod kątem obciążenia pracy infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI).

Dane w pobliżu chmury

  • Subskrybuj usługę pamięci masowej dostępnej na żądanie w ramach rozproszonej infrastruktury, z wzajemnymi połączeniami dla przepływów danych o dużej objętości.

Modernizacja sieci

  • Definiuj węzły połączeniowe w miejscach maksymalizujących efektywny przepływ ruchu – najbliżej miejsca z największą liczbą partnerów i dostawców.

Pozostała część materiału na temat strategii budującej przewagę cyfrową dostępna jest pod linkiem.