Category Bez kategorii
4-5 kwietnia 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się pierwsza edycja Data Economy Congress – wydarzenia, którego ideą jest analiza mechanizmów i trendów zachodzących w gospodarce opartej o dane. Podczas kongresu niemal pół tysiąca uczestników wysłuchało debat i wystąpień z udziałem ekspertów z sektorów takich jak bankowość, energetyka, sieci handlowe i retail, e-commerce, logistyka, telco & ICT i media.

Data Economy Congress uroczyście otworzyli Współprzewodniczący Rady Programowej Data Economy Congress: Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej; CEO, ACCIS oraz Szymon Wałach, Wiceprezes Zarządu, InPost.

Dlaczego ten kongres jest inny od pozostałych? Chcieliśmy stworzyć platformę, żeby o Data Economy rozmawiać po pierwsze w cross-sektorowym ujęciu (…).
Chcieliśmy stworzyć platformę do tego, żeby o ekonomii danych rozmawiać także przez pryzmat nie tylko potencjału biznesowego, ale też wyzwań organizacyjnych, z którymi się firmy i organizacje mierzą, przez pryzmat bezpieczeństwa, regulacji, ale też i kwestii etyki czy wpływów społecznych, które takie zmiany przyspieszają.
– mówił Szymon Wałach, Wiceprezes Zarządu, InPost.

W trakcie debaty inauguracyjnej eksperci podjęli temat Future of Data Economy, obejmujący zagadnienia związane z danymi w ujęciu strategicznego zasobu w biznesie, gospodarką przyszłości, wpływu nowych technologii na gospodarkę danych oraz potencjału danych generowanych w IoT. Przedmiotem kolejnego panelu stały się dane w ramach współpracy międzysektorowej firm i instytucji publicznych. Przedstawione zostały przykłady kooperacji firm i instytucji, reprezentujących różne sektory gospodarki, które współdziałają w zakresie wymiany, analizy i wykorzystania danych. Omówiono również idee, koncepcje oraz projekty poszerzenia obszarów współpracy oraz otwarcia nowych baz danych m.in. możliwości wykorzystania publicznych baz danych. Następnie prelegenci pochylili się nad tematem budowania wizji transformacji analitycznej w organizacji.

Podczas bloku Data Driven Organization, uczestnicy poznali doświadczenia dotyczące wykorzystania szeroko rozumianych danych w procesach wewnętrznych firm i instytucji, zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak również optymalizacji działań, procedur oraz wzrostu wyników. Nie zabrakło dyskusji w zakresie wyzwań związanych ze zmianą klimatu m.in. implementacji strategii ESG, wykorzystania nowych technologii w projektach dążących do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zmian klimatu, analizy i wykorzystania danych oraz Machine Learning i AI.

Równolegle do sesji głównej odbyło się spotkanie komitetu CDOs i CIOs, w skład którego weszli decydenci sektora analityki danych (m.in. z sektora bankowości, ubezpieczeń, energetyki, retailu, produkcji, farmacji, spółek technologicznych). Eksperci wymili doświadczenia, pomysły i spostrzeżenia dotyczące rozwoju data economy.

Dzień drugi rozpoczęła debata na temat konieczności budowania zaufania we współczesnej gospodarce danych. Prelegenci rozmawiali m.in. na temat kluczowych wyzwaniach dla firm i administracji publicznej w tym zakresie, przykładach rozwiązań opartych na danych, które dają wartość gospodarce i społeczeństwu, mechanice open data i jej wartość dla poszczególnych branż. Eksperci podnieśli pytanie dotyczące wpływu Chatu GPT na rynek komercyjny.

Tematem przewodnim kolejnego panelu była tożsamość cyfrowa i analityka danych jako klucz do budowania lepszych doświadczeń konsumentów. Prelegenci przeanalizowali zagadnienia związane z wykorzystaniem danych i analiz w procesie tworzenia i dostosowywania produktów, przykłady dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w sektorze medialnym dotyczących tożsamości cyfrowej i analityki danych, perspektywy i prognozy rozwoju rynku medialnego w kontekście tożsamości cyfrowej i analityki danych. Zakończenie dwudniowych obrad stanowiła debata dotycząca perspektywy klienta końcowego pod względem customer experience budowanego dzięki danym, przystępność i dostępność danych oferowanych przez aplikacje, wglądu w udostępniane przez klienta dane oraz zagrożeń w sieci.

W gronie prelegentów Data Economy Congress wystąpili m.n.:

 • Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska
 • Tomasz Burzyński, Chief Data Officer, InPost
 • Marcin Choiński, Data & AI Department Director, TVN Warner Bros. Discovery
 • Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A.
 • Eryk Kłossowski, Konsultant Strategiczny, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Przemysław Koch, Członek Zarządu, VeloBank
 • Adrian Kurowski, Dyrektor Generalny Visa w Polsce
 • Jarosław Królewski, CEO & Founder, Synerise
 • Paweł Lewandowski, Podsekretarz Stanu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Marta Wrochna-Łastowska, Członkini Zarządu, CFO, Żabka Polska
 • Tomasz Wyszyński, CDO – Europe & CIS, Danone
 • Marta Mikliszańska, Head of Group Public Affairs & ESG, Allegro
 • Michał Potoczek, CEO, OChK

Pełna lista prelegentów na: https://dataeconomycongress.pl/prelegenci/

Partnerzy Strategiczni: BIK, BIG, Digital Fingerprints, Limitless Technologies, TIDK, Veritas Technologies, VISA
Partnerzy: Algolytics, Cenatorium, Comcert, dLK Legal, Elimitnd, Equinix, OCHK, PwC, SpinAI, Yotta, Abak, Professcapital
Partner Technologiczny:
mSound

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją Data Economy Congress.