Witaj na stronie przeznaczonej dla Gości Data Economy Congress

  Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu dane uczestnika zostaną sprawdzone, a po ich zatwierdzeniu organizator prześle potwierdzenie wpisania uczestnika na listę Gości.

  Zaproszenie jest imienne i upoważnia do bezpłatnego udziału w kongresie oraz obejmuje prelekcje, networking i materiały merytoryczne.

  Dostępna forma uczestnictwa:

  Biorę udział:

  pierwszego dnia kongresu - 4.04drugiego dnia kongresu - 5.04w obu dniach kongresu - 4-5.04

  Dane uczestnika konferencji:

  *dane wymagane i konieczne do dalszego procesowania zgłoszenia

  Osoba zgłaszająca:

  Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

  Osoba zgłaszająca Gościa jest jednocześnie uczestnikiem

  Regulamin

  1. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji.

  2. Zaproszenie obejmuje: prelekcje, materiały merytoryczne oraz networking.

  3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy państwu potwierdzenie udziału.

  4. Rezygnację z udziału należy przesłać mailem na adres organizatora.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  6. Niniejsze zaproszenie jest imienne i nie może zostać przekazane osobie trzeciej.

  7. Udział w Kongresie obejmuje:

   1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Kongresu;

   2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.


  KONTAKT

  Alicja Zadroga

  Sales Director Knowledge Brokers Department

  +48 791 989 883

  a.zadroga@mmcpolska.pl