Category Bez kategorii
7-8 października 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie się 4. Data Economy Congress. Liderzy zarządzania danymi spotkają się, aby podczas prelekcji i debat omówić najważniejsze zagadnienia z zakresu data economy skupiając się na perspektywach: technologicznych, ekonomicznych, biznesowych i prawnych.

Tuż po uroczystej inauguracji, poprowadzonej przez współprzewodniczących Rady Programowej dr Mariusza Cholewy, CEO BIK & President ACCIS i Szymona Wałacha, Wiceprezesa Zarządu, InPost, pierwszy dzień kongresu rozpocznie dyskusja na temat danych w kontekście kluczowych strategii biznesowych dla skalowalności przedsiębiorstw oraz budowania kultury danych i świadomości w organizacjach. Podczas debaty uczestnicy będą analizować skuteczne zarządzanie danymi, które ma na celu wspieranie i zwiększanie efektywności biznesowej oraz operacyjnej, przy zastosowaniu POC’ów. Istotny będzie również temat Data Governance i holistycznego podejścia do transformacji firmy w przedsiębiorstwo oparte na danych oraz roli liderów w promowaniu kultury danych jako kluczowej dla zaangażowania pracowników i kadry menedżerskiej. Zagadnienie rozważone będzie w kontekście wdrażania innowacji, które wymagają przygotowania przedsiębiorstwa do zmian, unikania pozornych „zielonych świateł” oraz radzenia sobie z technostresem, promując jednocześnie wartości wspierające współpracę i adaptację.

Eksperci omówią transformację cyfrową w sektorze publicznym oraz zarządzanie miastami przyszłości, oparte na całościowym podejściu obejmującym prezentację danych publicznych w szerokim ujęciu, w tym z sektora telekomunikacji, płatności oraz sektora publicznego. Ważnym wątkiem będą metody przekazywania i integrowania tych danych, a także regulacje dotyczące ich wymiany, zapewniając transparentny przepływ informacji i wspierając rozwój technologiczny nawet przy ograniczonych budżetach na specjalistów zajmujących się danymi.

Kolejnym tematem dyskusji będzie “Portfel tożsamości cyfrowej”. Omówione zostaną zagadnienia bezpiecznego uwierzytelniania danych i zaufania, wspierane przez rozwój regulacji, takich jak eIDAS 2.0, oraz technologie kwantowe, które mogą zarówno zagrozić, jak i wzmocnić cyberbezpieczeństwo. Kluczowa będzie rozmowa dotycząca przygotowania na zmiany, jakie przyniosą technologie kwantowe, oraz zapewnienie skuteczności metod uwierzytelniania w cyfrowych portfelach tożsamości, co przyczyni się do ochrony prywatności i danych osobowych.

Pierwszy dzień zakończy debata na temat technologii wspierającej zrównoważony rozwój, koncentrująca się na etycznych praktykach biznesowych, ESG oraz transformacji cyfrowej. Kluczowa stanie się tematyka rozwijania strategii ESG, z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego do raportowania korporacyjnego.

Drugi dzień kongresu otworzy prelekcja i rozmowa na temat roli sztucznej inteligencji w nowoczesnych przedsiębiorstwach, które stają przed wyzwaniem jak przygotować dane do wdrożenia AI. Ważnym punktem w tym zakresie stanie się dyskusja o adekwatności doboru rozwiązań AI do potrzeb organizacji oraz przygotowanie się na przyszłość w tym zakresie, a także edukacja dzieci, aby zwiększyć rozwój kompetencji potencjalnych przyszłych specjalistów technologicznych.

Kolejnym punktem będzie dyskusja na temat przygotowania organizacji do wdrożenia najnowszych technologii, które wymagają standaryzacji, oczyszczania i integrowania danych oraz odpowiedzialności za ich jakość.

Jednym z ostatnich tematów będzie omówienie technologii Przemysłu 4.0, takich jak IoT, AI, robotyka i druk 3D, które mogą znacząco zwiększyć efektywność i optymalizować produkcję poprzez integrację systemów ERP i MES. Ważnym aspektem będzie również rozmowa na temat zmian legislacyjnych, mające wpływ na producentów, oraz kontekstualizacja danych w fabrykach 4.0.

Kongres zakończy dyskusja w kontekście przyszłości zarządzania danymi w organizacjach, oparty na strategiach decentralizacji, takich jak Data Mesh, zarządzaniu jakością danych oraz Master Data Management, utrzymującym spójność i integralność danych. Przedstawiona zostanie również wizja wyzwań związanych z integracją nowoczesnych i starych systemów oraz współpraca zespołów wielopokoleniowych, które mogą okazać się kluczowe dla efektywnego zarządzania i maksymalizacji korzyści z danych.

4. Data Economy Congress to wydarzenie, które zapewni uczestnikom bogatą dawkę wiedzy w połączeniu z doświadczeniem renomowanych prelegentów i keynote speakerów. Uczestnicy mogą spodziewać się szerokiego zakresu tematycznego obejmującego najnowsze trendy i innowacje w zarządzaniu danymi, transformacji cyfrowej oraz wdrażaniu zaawansowanych technologii. Program kongresu będzie obfitować w praktyczne case studies, które pozwolą na zobrazowanie realnych wyzwań i rozwiązań stosowanych przez wiodące organizacje na świecie.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menedżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na www.mmcpolska.pl.