Category Bez kategorii
W erze cyfrowej transformacji, sztuczna inteligencja staje się kluczowym elementem strategii biznesowej wielu branż. Wprowadzenie tej technologii napotyka na bariery technologiczne, organizacyjne i prawne. Jednak z drugiej strony, rozwój AI otwiera drzwi do nowych kompetencji na rynku pracy, stawiając przed pracownikami wyzwanie dostosowania swoich umiejętności. W kontekście tych zmian, Polska stoi przed szansą, by stać się liderem w zakresie wdrażania i wykorzystywania AI w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również przed wyzwaniami związanymi z regulacjami i adaptacją społeczeństwa do nowej rzeczywistości.

Ekosystem AI w Polsce – szanse, zagrożenia

Sztuczna inteligencja (AI) to nie tylko technologia przyszłości, ale również klucz do rozwoju współczesnej gospodarki. W ciągu ostatnich lat stała się ona jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych, które przekształcają sposób, w jaki działają przedsiębiorstwa, instytucje i społeczeństwa na całym świecie.

W Polsce AI zyskuje na znaczeniu jako kluczowy element przyszłości gospodarczej. Nasz kraj, dzięki dynamicznemu rozwojowi sektora technologicznego i edukacji, stworzył podłoże dla innowacji w dziedzinie AI. Wielu ekspertów i analityków z branży technologicznej uważa, że Polska ma potencjał, by stać się liderem w zakresie wdrażania i wykorzystywania tej technologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Polskie uczelnie i instytuty badawcze od lat prowadzą zaawansowane badania w dziedzinie AI, a polskie startupy technologiczne zdobywają uznanie na międzynarodowej arenie.

Jednak z potencjałem i szansami wiążą się również zagrożenia. Jak każda przełomowa technologia, AI niesie za sobą wyzwania etyczne, społeczne i gospodarcze. Dlatego tak ważne jest, aby Polska, podążając ścieżką innowacji, równocześnie kształtowała odpowiednie ramy regulacyjne i etyczne dla rozwoju AI.

Rewolucja w biznesie dzięki AI

Sztuczna inteligencja nie jest już tylko koncepcją zaczerpniętą z filmów science fiction. Dziś stanowi kluczowy element, który przekształca tradycyjne modele biznesowe i wprowadza rewolucję w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. W erze cyfrowej, gdzie dane stają się nową „walutą”, zdolność do ich analizy i interpretacji jest nieoceniona.

Dzięki AI, przedsiębiorstwa mają dostęp do narzędzi, które pozwalają na analizę ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. To nie tylko przyspiesza procesy decyzyjne, ale również pozwala firmom lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania swoich klientów. W efekcie, produkty i usługi stają się bardziej spersonalizowane, co przekłada się na większe zadowolenie klienta i lojalność wobec marki.

Optymalizacja procesów to kolejna sfera, w której AI odgrywa kluczową rolę. Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak obsługa klienta czy zarządzanie zapasami, pozwala firmom skupić się na bardziej złożonych i wartościowych działaniach. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą osiągać lepsze wyniki przy niższych kosztach operacyjnych.

Przewidywanie trendów rynkowych to kolejny aspekt, w którym AI daje firmom przewagę konkurencyjną. Algorytmy uczenia maszynowego są w stanie analizować dane z różnych źródeł, identyfikować wzorce i prognozować przyszłe zachowania rynku. To pozwala przedsiębiorstwom być o krok przed konkurencją, reagować na zmieniające się warunki rynkowe i dostosowywać strategie biznesowe w odpowiednim czasie.

Przestrzeń do rozwoju dla Polski w dziedzinie AI

Polska stoi na progu nowej ery innowacji dzięki sztucznej inteligencji. Z dynamicznie rozwijającym się sektorem IT i rosnącą bazą młodych, wykształconych talentów w dziedzinach STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), nasz kraj ma wszystkie atuty, by stać się liderem w dziedzinie AI w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jednym z kluczowych czynników sprzyjających temu rozwojowi jest silna współpraca między różnymi sektorami. Innowacyjne startupy i korporacje w sektorze prywatnym dostarczają praktycznych rozwiązań i technologii. Tymczasem polskie uczelnie i instytuty badawcze od lat prowadzą zaawansowane badania w dziedzinie AI, co przekłada się na ciągły przepływ wiedzy i innowacji.

Dodatkowo, Polska posiada unikalną kulturę przedsiębiorczości i ducha innowacji, co sprawia, że jesteśmy gotowi przyjąć wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą AI.

Budowanie konkurencyjności biznesu dzięki AI

W erze globalizacji i cyfrowej transformacji, współczesne przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem dostosowania się do nieustannie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Rynek, klienci, technologie – wszystko ewoluuje w zawrotnym tempie, wymagając od firm elastyczności, innowacyjności i zdolności do szybkiego reagowania na zmiany.

W tym dynamicznym środowisku, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stają się nie tylko narzędziami wspomagającymi, ale kluczowymi elementami strategii biznesowej.

Rozwiązania oparte na AI pozwalają firmom zwiększyć efektywność na wielu płaszczyznach. Dzięki zaawansowanym algorytmom, przedsiębiorstwa mogą dostarczać bardziej spersonalizowane oferty, co przekłada się na lepsze doświadczenia dla klientów i budowanie silniejszych relacji z nimi.

W świecie, gdzie różnica między sukcesem a porażką może zależeć od szybkości adaptacji do nowych technologii, AI staje się kluczem do wyróżnienia się na rynku. Firmy, które inwestują w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, nie tylko zyskują przewagę konkurencyjną, ale również przygotowują się do przyszłości, w której AI będzie odgrywać jeszcze większą rolę.

Zastosowanie AI w kluczowych branżach – finanse i ubezpieczenia

Sztuczna inteligencja, choć często kojarzona z zaawansowanymi technologiami i futurystycznymi wizjami, już teraz ma realny wpływ na wiele sektorów gospodarki. Jej zdolność do analizy i przetwarzania ogromnych ilości danych w krótkim czasie sprawia, że staje się nieocenionym narzędziem w wielu branżach, szczególnie w finansach i ubezpieczeniach.

W sektorze finansowym i ubezpieczeniowym AI wspomaga instytucje w analizie ryzyka kredytowego, przewidywaniu trendów rynkowych czy wykrywaniu nieprawidłowości w transakcjach. Banki i instytucje finansowe korzystają z AI, by lepiej służyć swoim klientom i zabezpieczać się przed ryzykiem.

Korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji są ogromne. Automatyzacja rutynowych zadań, analiza danych na niespotykaną dotąd skalę czy prognozowanie przyszłych trendów to tylko niektóre z nich. W miarę rozwoju technologii i dostępności danych, potencjał AI będzie jeszcze bardziej wykorzystywany, przynosząc korzyści nie tylko dla biznesu, ale również dla społeczeństwa.

Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem, dzisiejsze instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wprowadzają już dzięki AI?

Wykorzystanie AI w formie gotowych, wytrenowanych modeli, celem automatyzacji procesów w firmie (np. chatboty, proces likwidacji szkód). Wraz z dynamicznym rozwojem – zwłaszcza na przestrzeni ostatniego roku – nowej generacji modeli językowych otwiera się szansa na automatyzację różnorakich procesów, obejmujących punkty styku (interakcji) człowieka (klienta, pracownika) i maszyny. Ze względu na obecność tych „punktów styku”, automatyzacja tych procesów od zawsze aż do teraz wymykała się „tradycyjnej informatyce”, wymagała bowiem „zrozumienia” przez maszynę intencji wyrażonej językiem naturalnym. Ponieważ rozwój tego obszaru jest w mniejszym stopniu uzależniony od wolumenu i jakości danych posiadanych przez firmę, wydaje się on mniej ekskluzywny, a zatem to właśnie on może szeroko otworzyć drzwi do AI wielu firmom – mówi Grzegorz Pawlicki, Członek Zarządu i CIO w Europie Ubezpieczenia.

W obszarze AI sektorowi bankowemu bliżej do ewolucji niż rewolucji. To wynika z dbałości o doświadczenie klienta, ale również z odpowiedzialnego dostosowywania się do regulacji prawnych i wymogów np. w zakresie ochrony danych osobowych. Jednak banki już od jakiegoś czasu prowadzą pierwsze eksperymenty z AI. Obserwujemy je między innymi w czatach i połączeniach głosowych gdzie siermiężne scenariusze zmieniają się w płynny, naturalny dialog. Taki na przykład zastąpił wysłuchiwanie przydługich formułek na IVR infolinii i wybieranie scenariuszy na klawiaturze telefonu. Kolejne obszary z potencjałem to komunikacja reklamowa, edukacyjna czy szkolenia wewnętrzne. Tu np. w myśl hasła o obrazie wartym tysiąca słów AI jest w stanie dostarczać angażujące metafory, (również w formie grafik), które ułatwiają przyswajanie treści, czy sugerować najlepsze dla klienta komunikaty w kontekście relacji z bankiem. Nadal jednak spora część scenariuszy to te nadzorowane przez człowieka. Myślę, że w miarę większego zaufania do tych technologii popartych empirycznymi pozytywnymi doświadczeniami to się będzie stopniowo zmieniać – wyjaśnia Aleksandra Buczkowska, Dyrektorka Zarządzająca ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej, mBank.

Początkowo instytucje finansowe wykorzystywały szeroko pojętą sztuczną inteligencję do przyspieszania i automatyzacji działań wykonywanych przez pracowników (modele machine learning). Obecnie wraz z intensywnym rozwojem generatywnej AI firmy te podejmują pierwsze próby wdrażania rozwiązań umożliwiających realizację niektórych zadań bez konieczności angażowania pracownika. – mówi Grzegorz Wolny, Chief Data Officer, ING Bank Śląski.

Ograniczenia dla stosowania AI: wyzwania i perspektywy

Sztuczna inteligencja, mimo swojego ogromnego potencjału, nie jest pozbawiona wyzwań. Jak każda przełomowa technologia, AI napotyka na przeszkody, które mogą hamować jej pełne wykorzystanie.

Jednym z największych wyzwań dla AI są regulacje prawne. W miarę jak technologia staje się coraz bardziej zaawansowana, pojawiają się pytania dotyczące prywatności, etyki i odpowiedzialności. Jak zapewnić, że AI będzie działać w sposób etyczny? Kto ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione przez maszyny? Te i wiele innych pytań wymaga odpowiedzi w formie jasnych i spójnych regulacji.

W erze big data, dostęp do danych jest kluczem do skutecznego wykorzystania AI. Jednak dane są często rozproszone, przechowywane w różnych formatach i miejscach, co utrudnia ich analizę i przetwarzanie.

Wprowadzenie AI do istniejących systemów i procesów biznesowych może być również trudne. Wymaga to nie tylko odpowiedniej infrastruktury technologicznej, ale także szkolenia pracowników i zmiany kultury organizacyjnej.

Potencjał AI w polskiej gospodarce będzie jednym z kluczowych zagadnień podczas  26. Banking Forum i 22. Insurance Forum – wyjątkowego spotkania liderów w zakresie bankowości i ubezpieczeń. Wydarzenie odbędzie się już w dniach 16-17 października 2023 w The Westin Warsaw Hotel.