Category Bez kategorii
12 grudnia 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się posiedzenie Rady Programowej Data Economy Congress – nowego projektu, którego ideą jest eksploracja mechanizmów i trendów zachodzących w gospodarce opartej o dane. Spotkanie ekspertów miało na celu ustanowienie ram programowych wydarzenia, które zaplanowane jest na 4-5 kwietnia 2023 r.

W ramach wstępu do dyskusji, Współprzewodniczący Rady Programowej Mariusz Cholewa (Prezes Zarządu BIK) oraz Szymon Wałach (Wiceprezes Zarządu InPost), podkreślili istotę cross-sektorowego porozumienia w obszarze zarządzania danymi oraz potrzebę wypracowania rekomendacji i praktyk, które pomogą podmiotom różnych branż na współdzielenie danych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwój w zakresie rozwiązań sektorowych.

Kluczowym tematem, który wskazano w kontekście agendy kongresu była przyszłość data economy: wykorzystanie danych jako strategicznego zasobu biznesowego, wprowadzanie innowacji technologicznych oraz odpowiedzialność w wykorzystaniu danych. Rozważono strategie działania w obszarze analizy i zarządzania danymi oraz nowe modele biznesowe zarówno w ramach wewnętrznej działalności firmy, jak również w ujęciu współpracy międzysektorowej. Podkreślony został aspekt dotyczący badania potrzeb, budowania świadomości i doświadczeń klientów dzięki wykorzystaniu danych.

Eksperci omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa danych m.in. anonimizacja i pseudonimizacja w zewnętrznych procesach przetwarzania danych, bezpieczeństwo danych w chmurze oraz edukacja klientów i zapewnienie bezpieczeństwa jednostek przy dynamicznym rozwoju technologii. W programie kwietniowego wydarzenia znajdzie się także debata na temat regulacji prawnych dotyczących przetwarzania danych.

Udział w posiedzeniu Rady Programowej wzięli m.in.:

 • Magdalena Budziszewska, Head of B2B Marketing & Business Operations, T-MOBILE POLSKA S.A.
 • Tomasz Dreslerski, Enterprise Commercial Lead, Członek Zarządu, Microsoft
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A. z Grupy Asseco
 • Zbigniew Jagiełło, Członek Rady Nadzorczej, Polski Standard Płatności
 • Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise
 • Adrian Kurowski, Dyrektor, VISA w Polsce
 • Tomasz Kwiatek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury, PGE SYSTEMY
 • Katarzyna Niewińska, Dyrektorka FinTech Executive Program, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Michał Potoczek, Prezes Zarządu, Chmura Krajowa
 • Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Sławomir Soszyński, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski
 • Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao SA
 • Paweł Szymczak, Prezes Zarządu, NASK SA
 • Grzegorz Wójcik, CEO & Founder, Autenti

Agenda Data Economy Congress zostanie udostępnione wkrótce.