Witaj na stronie przeznaczonej dla Gości Gala Data Economy Night

  Gala odbędzie się 25.03.2024

  Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu dane uczestnika zostaną sprawdzone, a po ich zatwierdzeniu organizator prześle potwierdzenie wpisania uczestnika na listę Gości.

  Zaproszenie jest imienne i upoważnia do bezpłatnego udziału w Gali.

  Dane uczestnika gali:

  *dane wymagane i konieczne do dalszego procesowania zgłoszenia

  Osoba zgłaszająca:

  Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem. Osoba ta, jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w sprawie zgłoszenia

  Osoba zgłaszająca Gościa jest jednocześnie uczestnikiem

  Regulamin

  1. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w gali.

  2. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy państwu potwierdzenie udziału.

  3. Rezygnację z udziału należy przesłać mailem na adres organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

  5. Niniejsze zaproszenie jest imienne i nie może zostać przekazane osobie trzeciej.

  6. Udział w Gali obejmuje:

   1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Gali;

   2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.