Category Bez kategorii
26 maja 2023 r. w siedzibie Biura Informacji Kredytowej odbyło się drugie spotkanie Komitetu CDOs i CIOs działającego w ramach Data Economy Congress. Głównym celem działania Komitetu jest promocja i rozwój rozwiązań współpracy sektorowej i międzysektorowej. Tematem rozmów zgromadzonych przedstawicieli biznesu było komercyjne wykorzystanie AI i wynikające z tego szanse i korzyści oraz zagrożenia i ryzyka.

Obrady rozpoczęto od wskazania kierunków rozwoju Komitetu. Wynikiem dyskusji będzie przygotowanie wskazówek i tematów, które zostaną omówione podczas spotkania Rady Programowej  Data Economy Congress i będą stanowiły podstawę agendy najbliższej edycji wydarzenia. Spotkanie prowadził Prezes Zarządu BIK, dr Mariusz Cholewa, Przewodniczący Komitetu i Współprzewodniczący Rady Programowej DEC.

Członkowie Komitetu wysłuchali prezentacji dr Piotra Wojewnika, Dyrektora Data Science BIK, który przedstawił produkty wykorzystujące modele Machine Learning oferowane przez Biuro Informacji Kredytowej. Dr Piotr Wojewnik przybliżył sposób działania i zastosowania Platformy Biometriii Behawioralnej oraz modeli antyfraudowych. 

Pierwszy model, biometryczny, służy do weryfikacji tożsamości klienta, który korzysta z usług bankowości. Jest to produkt, który już jest wykorzystywany produkcyjnie w kilku bankach. Jest on wykorzystywany do kontrolowania, czy biometryczny profil osoby logującej się do bankowości i korzystającej z tych usług jest spójny w czasie. (…) Obecnie szukamy takiego rozwiązania, które będzie pomocne dla całego sektora. (…) Drugi rodzaj modeli typu Machine Learning w BIK-u to modele anty-fraudowe, które służą do wykrywania wyłudzeń w aplikacjach kredytowych. – mówił dr Piotr Wojewnik.

Następnie omówiono przykłady komercyjnego wykorzystania AI. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami dotyczącymi wytwarzania i wdrażania modeli sztucznej inteligencji. Przytoczone zostały liczne use case’y zastosowania AI w procesach i rozwiązaniach tworzonych przez firmy

W naszej firmie od wielu lat wdrażamy w różnych obszarach biznesu rozwiązania klasy AI, w szczególności oparte o modele uczenia maszynowego. Bardzo ważne jest przy tym budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, w której AI/ML traktowane jest nie jako konkurencja względem pracy ludzi, ale jako swoista ‘zbroja Iron Mana’, która jest w stanie znacząco zwiększać ich wydajność. Kluczowe jest rozwijanie kompetencji świadomego, bezpiecznego, legalnego i etycznego korzystania z jej możliwości. – mówił Marcin Choiński, AI and Data Director, TVN Warner Bros Discovery

Era generatywnego AI, dla mnie to jest wywrócenie stolika, jeżeli chodzi o nowe możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. (…) – Dzisiaj rozmawiamy o ChatGPT, ale należy pamiętać, że to nie jest 1 wielki model, ale zbiór kilku z których też możemy bezpośrednio skorzystać,  na przykład do wsparcia modeli, które tworzymy sami.  W Link4 stworzyliśmy model językowych oparty na sieciach neuronowych . Skuteczność modelu jest dosyć dobra, działa w skutecznie w około 95%, ale jednak w tych 5% procentach się myli. Wynika to z bardzo prostej przyczyny: nie mieliśmy wystarczających liczby tych kategorii do nauki sieci. Te duże modele językowe, które są składowymi do ChatGPT na pewno pomogą nam zwiększyć tę skuteczność. – mówił Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Mariusz Cholewa, Przewodniczący Komitetu, Prezes Zarządu BIK/CEO, ACCIS.
 • Eliza Bujnowska, Head of Analytics & AI, CCC
 • Marek Chlebicki, Dyrektor Strategii i Transformacji IT, Raiffeisen Bank International
 • Marcin Choiński, AI and Data Director, TVN Warner Bros Discovery
 • Andrzej Czechowski, Chief Data Officer – Business Intelligence Head, Samsung  Electronics Polska
 • Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4
 • Piotr Pietrzyk, Head of Data Governance, AVON
 • Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO, Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Anna Sakowicz, CDO, Yotta by Publicis Groupe
 • Agnieszka Szopa-Maziukiewicz, Prezes Digital Fingerprints, Dyrektor Zarządzająca Obszarem IT w Grupie BIK 
 • Paweł Szarkowski, Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Jarosław Włodarczyk, Ekspert ds. Data Governance, Adamed Pharma S.A.
 • Piotr Wojewnik, Head of scoring, Biuro Informacji Kredytowej
 • Robert Wójcicki, CDO, Adamed Pharma S.A.
 • Tomasz Wyszyński, Chief Data & Analytics – Europe, CIS, Turkey & Iran, Danone

Spotkanie Komitetu ma charakter cykliczny, w kolejnych tygodniach odbędzie się także Rada Programowa DEC. Druga edycja Data Economy Congress odbędzie się jesienią. Więcej informacji na www.dataeconomycongress.pl