Category Bez kategorii
17 czerwca 2024 r. w hotelu The Westin Warsaw odbyło się posiedzenie Rady Programowej 4. Data Economy Congress. Spotkanie, które zgromadziło liderów obszaru zarządzania danymi w organizacjach, miało na celu opracowanie agendy 4. edycji Kongresu, która zaplanowana jest na 7-8 października br.

Dyskusję moderowaną przez Współprzewodniczących Rady Programowej Data Economy Congress, Mariusza Cholewę (CEO BIK & President ACCIS) oraz Szymona Wałacha (Wiceprezes Zarządu InPost), rozpoczęto od tematu budowania kultury organizacji i świadomości w zakresie danych. Podkreślono m.in. rolę liderów w tym procesie, strategie angażowania pracowników oraz budowanie odpowiedzialności za dane. Członkowie Rady szczególną uwagę zwrócili na wpływ danych na ekonomię oraz potrzebę zobrazowania aktualnego statusu data econmy w Polsce w oparciu o case studies z zakresu administracji państwowej, dużych organizacji, ale również omówienia potencjału wykorzystania danych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Następnie eksperci skupili się na roli cyfrowych portfeli tożsamości w zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji oraz ich potencjalnych zastosowaniach poza branżą płatniczą, obejmując aspekty regulacyjne, technologiczne oraz prywatność danych. Pojawił się również wątek danych jako strategii biznesowej – wykorzystania Data Miningu i analizy predykcyjnej w strategii biznesowej oraz nowoczesnych technologii BI dla budowy przewagi konkurencyjnej, obejmując kwestie etyczne danych oraz praktyki segmentacji klientów dla lepszego targetowania i zadowolenia klientów.

Wskazano kluczowe zagadnienia w zakresie nowych technologii wspierających cele zrównoważonego rozwoju. Omówione zostały technologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju organizacji, koncentracja na AI w optymalizacji energii, algorytmach uczenia maszynowego w ESG oraz gospodarce obiegu zamkniętego. 

Zaakcentowano wyzwania i możliwości związane z wprowadzaniem sztucznej inteligencji w organizacjach, obejmujące rolę AI w jakości danych, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz kwestie transparentności i edukacji w tym zakresie. W agendzie 4. edycji kongresu uwzględniona zostanie kwestia decentralizacji danych w organizacjach poprzez architekturę Data Mesh oraz strategie utrzymania jakości danych i budowania odpowiedzialności za ich jakość. Ważnym stanie się także temat organizowania, przechowywania i zabezpieczenia danych wchmurze w sposób umożliwiający ich efektywne wykorzystanie. Dyskusja w tym zakresie obejmie bezpieczeństwo danych w chmurze obliczeniowej, strategie ochrony, zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz rolę regulacji i strategii Zero Trust. 

Kolejnym tematem omówionym w konteście programu kongresu stały się nowe technologie i przyszłe wyzwania transformacji cyfrowej w sektorze publicznym. Omówione zostały regulacyjne aspekty przekazywania danych, transparentny dostęp do danych publicznych zgodnie z Digital Governance Act, wyzwania technologiczne w sektorze publicznym, współpraca administracji z biznesem, decentralizacja danych, AI w instytucjach publicznych oraz edukacja społeczeństwa.

Nie zabrakło wątku dotyczącego integracji IoTi AI w zarządzaniu miastami, które pozwolą na optymalizację zarządzania energią, zasobami miejskimi oraz transportem. Eksperci skomentowali również obszar automatyzacji i robotyzacji produkcji – zastosowanie zaawansowanych technologii w produkcji i zarządzaniu prowadzących do poprawy wydajności i rozwoju, obejmując roboty przemysłowe, IoT, integrację ERP i MES, predictive analytics oraz technologie redukujące ślad węglowy.

W posiedzeniu Rady Programowej 4. Data Economy Congress udział wzięli m.in.:

 • dr Mariusz Cholewa, Współprzewodniczący Rady Programowej, CEO BIK & President ACCIS
 • Szymon Wałach, Współprzewodniczący Rady Programowej, Wiceprezes Zarządu, InPost
 • Bożena Leśniewska, Wiceprezes zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska
 • Dariusz Piotrowski VP, General Manager, Dell Technologies Polska
 • Michał Pieprzny, Partner, Consulting Market Leader, Deloitte
 • Jarosław Królewski, CEO/Founder, Synerise
 • Anna Streżyńska, Ekspertka ds. nowych technologii
 • Marek Zamłyński, Head of Data Analytics, CEE & CIS, Google Cloud
 • Emil Andryszczyk, Dyrektor Biura Digitalizacji Produkcji, ORLEN S.A.
 • Dariusz Gregorczyk, Head of Business Intelligence & Data Solutions, Empik
 • Jarosław Kwiecień, Szef Pionu Technologii CIO/CTO, Citi Handlowy
 • Bartosz Dominiak, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Cyfryzacji

Agenda wydarzenia zostanie udostępniona wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia Rady Programowej.