Category Bez kategorii
13 grudnia 2023 r. w hotelu Sofitel Warszawa Victoria odbyło się posiedzenie Rady Programowej Data Economy Congress. Celem spotkania było opracowanie ram programowych 3. edycji kongresu, która zaplanowana jest na 25-26 marca 2024 r.

Obrady pod przewodnictwem Współprzewodniczących Rady Programowej Data Economy Congress, Mariusza Cholewy (CEO BIK & President ACCIS) oraz Szymona Wałacha (Wiceprezes Zarządu InPost), rozpoczęto od omówienia zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem procesem cyfryzacji w ramach państwa. Pojawiły się wątki dotyczące m.in. kamieni milowych dla “cyfrowego państwa”, zasad udostępniania danych publicznych, cyberbezpieczeństwa kraju oraz rozwoju infrastruktury i technologii w celu zwiększenia innowacji w dziedzinie przetwarzania danych.

Ważnym obszarem wskazanym podczas obrad było zarządzanie strategiczne w czasach data economy – Data Sharing, implementacja systemów Business Intelligence i Data Analytics w podejmowaniu decyzji strategicznych, Data Governance w multisystemowych środowiskach, budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o zaawansowaną analitykę danych oraz finansowanie transformacji cyfrowej w tradycyjnych sektorach.

Eksperci pochylili się nad kwestiami związanymi z realizacją strategii ESG oraz danymi w obliczu zmian klimatycznych. Następnie przeanalizowano tematy dotyczące hiperpersonalizacji, danych w kampaniach targetowych, data storytelling oraz implementacji wprowadzanych na rzecz obsługi klienta. Omówiono zagadnienia z dziedziny wizualizacji danych m.in. zaawansowane technologie raportowania oraz narzędzia AI zmieniające oblicze marketingu.

W agendzie 3. edycji kongresu nie zabraknie tematów o podłożu społecznym takich jak m.in. transformacja edukacji i budowanie kompetencji na rynku pracy, edukacja społeczeństwa w dobie rewolucji cyfrowej czy automatyzacja procesów HR’owych. Eksperci rozmawiali o ramach prawnych i etycznych do wykorzystania AI, budowaniu infrastruktury danych i zarządzaniu danymi w praktyce, cyklu życia danych, a także jakości danych.

Poruszono wątki związane z technologiami przyszłości m.in. zastosowaniem technologii kwantowych, technologii mikroskalowych i nanotechnologii oraz zastosowaniem biologii syntetycznej. W toku obrad uwzględniono tematy dotyczące  wyzwań w integracji AI, IoT i robotyki, zastosowania danych w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju oraz rynku półprzewodników w kontekście zmian geopolitycznych.

W posiedzeniu Rady Programowej 3. Data Economy Congress udział wzięli m.in.:

 • Michał Pieprzny, Partner | Consulting Clients & Industries Leader for Poland & Baltics | Consumer Industry Leader for Poland, Deloitte Poland
 • Krzysztof Dyki, Prezes Zarządu, ComCERT S.A. Grupa Asseco
 • Włodzimierz Owczarczyk, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Anna Streżyńska, Ekspertka ds. nowych technologii,
 • Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu, Totalizator Sportowy
 • Grzegorz Bojar, Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Marcin Choiński, AI and Data Director, TVN Warner Bros Discovery
 • Karol Jaroszewski, Head of Data Science Lab, CEE, VISA
 • dr inż. Ireneusz Wochlik, Członek Zarządu, Fundacja AI LAW TECH
 • Andrzej Czechowski, Chief Data Officer – Business Intelligence Head, Samsung Electronics Polska
 • Marcin Dzienniak, Członek Zarządu, OChK
 • Łukasz Krause, Dyrektor Pionu Cyfryzacji i IT, Medicover
 • Łukasz Michalczyk, Chief Data Officer, Director of Data & Advanced Analytics Center, Link4

Agenda wydarzenia zostanie udostępniona wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z posiedzenia Rady Programowej.