Category Bez kategorii

Microsoft jako marka stale dążąca do innowacji, kontynuuje rozwój oferowanych produktów, integrując zaawansowane funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w sposób prosty, bezpieczny i odpowiedzialny. Ostatnie ulepszenia obejmują znane chyba wszystkim produkty, takie jak Windows 11, Microsoft 365, Bing oraz Edge. Dzięki nim użytkownicy mogą cieszyć się najlepszymi doświadczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją w pracy, szkole i życiu codziennym. To jednak nie koniec możliwości. Modele AI są teraz także dostępne dla usługi Power BI i Microsoft Fabric dzięki Copilot. Co to oznacza w praktyce?

Czym jest Microsoft Copilot?

Nie ma wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami nadejścia nowej ery sztucznej inteligencji, która diametralnie zmienia sposób, w jaki postrzegamy technologię oraz jak z niej korzystamy. Dzięki zdolności do połączenia interfejsów czatu z zaawansowanymi modelami językowymi możemy wydawać polecenia w naturalnym języku, a technologia jest na tyle inteligentna, by nie tylko reagować na nasze zapytania, lecz także tworzyć treści zgodnie z potrzebami użytkowników czy podejmować inne odpowiednie działania. W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się możliwościom oferowanym przez Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (AI), które ma przede wszystkim wspierać użytkowników produktów oferowanych przez Microsoft. Microsoft Copilot to przełomowe narzędzie, które zmienia podejście firm do automatyzacji procesów biznesowych oraz dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Dzięki zaawansowanej technologii stworzonej przez OpenAI oraz potężnemu modelowi językowemu GPT-4, Microsoft wprowadził na rynek inteligentne rozwiązanie, które potrafi szybko generować kod programistyczny, tworzyć treści na potrzeby biznesowe oraz kompletne dokumenty, a także znacząco usprawnia procesy biznesowe, co bezpośrednio przekłada się na osiąganie lepszych wyników przez przedsiębiorstwa.

W skład Microsoft Copilot wchodzi szereg aplikacji, takich jak: Microsoft Power Automation, Microsoft Viva Copilot, Microsoft Dynamics 365 Copilot czy też Microsoft Azure Business Optimization oraz Microsoft Fabric i Power BI. Każda z tych platform oferuje unikalne funkcje, które umożliwiają firmom optymalizację ich procesów biznesowych.

Największą zaletą Microsoft Copilot jest jego wszechstronność. Firmy mogą dostosowywać narzędzia do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając odpowiedni pakiet usług. Ta elastyczność sprawia, że rozwiązywanie problemów staje się intuicyjne, a cały proces bardziej efektywny i wspierający stabilny rozwój organizacji.

Copilot dla usługi Power BI i Microsoft Fabric

Rozwiązanie Copilot dla Microsoft Fabric i Power BI wdrażane jest stopniowo na kontach użytkowników, a cały proces aktywacji nowych funkcjonalności ma zakończyć się w marcu 2024 roku.

Aby firma mogła skorzystać z jego możliwości, konieczne jest aktywowanie Copilot w usłudze Microsoft Fabric przez administratora. Co ważne, wersja zapoznawcza Copilot w Microsoft Fabric jest wdrażana etapami, aby wszyscy klienci z płatną usługą Fabric (F64 i wyższą) lub Power BI Premium (P1 i wyższą) mieli do niej dostęp. Funkcja ta stanie się dostępna automatycznie jako nowe ustawienie w portalu administracyjnym MS Fabric, gdy zostanie wdrożona w dzierżawie. Gdy rozpocznie się naliczanie opłat za Copilot w środowiskach Fabric, użycie Copilot można będzie wliczyć do istniejącej pojemności Fabric lub Power BI Premium.

Copilot i inne funkcje generowania sztucznej inteligencji w wersji zapoznawczej umożliwiają przekształcanie i analizowanie danych, generowanie szczegółowych informacji oraz tworzenie wizualizacji i raportów w usłudze Microsoft Fabric i Power BI.

źródło: learn.microsoft.com

W usłudze Power BI istnieje kilka sposobów korzystania z funkcji Copilot. Najbardziej oczywistym jest skorzystanie z Copilot w celu utworzenia strony raportu lub podsumowania. Copilot w usłudze Power BI i Microsoft Fabric potrafi również generować narracyjne wizualizacje podsumowujące strony lub całe raporty. Ponadto narzędzie jest w stanie generować synonimy dla pytań i odpowiedzi, ułatwiając użytkownikom znalezienie potrzebnych informacji w raportach.

Inne praktyczne zastosowania Copilot w usłudze Microsoft Power BI obejmują przykładowo tworzenie zarysu raportu z sugerowanymi stronami. Copilot potrafi bowiem przygotować podsumowanie zbioru danych i opracować szablon sugerowanych stron raportu. Mimo że otrzymany rezultat może nie być idealny i nie zawsze w pełni spełniać oczekiwania użytkownika, stanowi on jednak solidny punkt wyjścia do dalszych modyfikacji zgodnie z preferencjami i potrzebami biznesowymi.

Co więcej, z pomocą Copilot w usłudze Power BI i Microsoft Fabric można tworzyć wizualizacje przedstawiające tekstowe podsumowanie danych zawartych w raporcie. Mogą one zawierać sugestie oraz przestrzeń do dostosowania do konkretnych potrzeb użytkownika, oferując jednocześnie łatwy w odbiorze przewodnik dla końcowego odbiorcy. Co istotne, podsumowanie to może być aktualizowane wraz z fragmentatorami i filtrami, dostosowując się dynamicznie do zmian wartości analizowanych danych.

źródło: learn.microsoft.com

Wykorzystanie Copilot w usłudze Power BI i Microsoft Fabric – jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją?

Osoby zajmujące się na co dzień analizą danych i korzystające już wcześniej z Power BI z pewnością odczują znaczne usprawnienie pracy dzięki Copilot. Z pomocą sztucznej inteligencji można bowiem znacznie uprościć niektóre zadania, minimalizując przy tym czas i nakłady pracy oraz maksymalizując efektywność.

Kluczem do jak najlepszego wykorzystania Copilot w Power BI i Microsoft Fabric jest poprawne tworzenie promptów, czyli tekstów, które służą jako polecenie lub instrukcja dla systemu. W kontekście interakcji ze sztuczną inteligencją prompty pełnią istotną rolę, gdyż to właśnie one determinują, w jaki sposób AI będzie analizować otrzymane żądania. Jest to kluczowy element, który bezpośrednio wpływa na trafność odpowiedzi, dostosowując je do oczekiwań użytkownika.

Przykładowe prompty to:

„Stwórz raport, który pozwoli na szczegółową analizę dynamiki sprzedaży, przychodów oraz marży zysku z różnych produktów, kategorii i podkategorii, uwzględniając zmienność w czasie oraz różnice występujące między poszczególnymi regionami.”

„Stwórz analizę, która umożliwi identyfikację oraz porównanie cech, zachowań i preferencji różnych segmentów klientów, wykorzystując dane demograficzne, geograficzne oraz transakcyjne.”

„Stwórz spis treści dla raportu zawierający krótki opis każdej strony”.

Copilot dla Power BI oraz Microsoft Fabric – korzyści dla biznesu

Korzyści wynikające z wykorzystania Copilot w usłudze Power BI i Microsoft Fabric są liczne i znacząco przekładają się na efektywność pracy oraz osiągane rezultaty. Wśród najważniejszych z nich warto wymienić:

  • Skrócony czas pracy nad analizą danych

Dzięki Microsoft Copilot możliwe jest szybkie generowanie kodu programistycznego, tworzenie treści biznesowych oraz kompleksowych raportów. To znacznie redukuje czas potrzebny na przetwarzanie danych i przygotowywanie raportów, umożliwiając jednocześnie szybsze podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

  • Demokratyzacja tworzenia raportów

Copilot umożliwia generowanie raportów nie tylko przez specjalistów ds. analizy danych, ale także przez osoby mniej doświadczone w obszarze analizy biznesowej. Dzięki prostym interfejsom i automatyzacji procesów użytkownicy mogą łatwo tworzyć i dostosowywać raporty zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.

  • Wszechstronny pakiet usług

Microsoft Copilot wspiera funkcjonowanie wielu aplikacji, takich jak Microsoft Power Automation, Microsoft Viva Copilot, Microsoft Dynamics 365 Copilot, Microsoft Azure Business Optimization oraz Microsoft Fabric i Power BI. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z różnorodnych funkcji i narzędzi z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, co sprawia, że zarządzanie danymi i procesami biznesowymi staje się o wiele bardziej spójne i efektywne.

  • Wsparcie dla decyzji biznesowych

Copilot w usłudze Power BI i Microsoft Fabric ułatwia obsługę zaawansowanych narzędzi do analizy danych i generowania raportów, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Dzięki szybkiemu dostępowi do istotnych informacji oraz możliwości generowania raportów na żądanie, użytkownicy mają lepszy wgląd w stan swojego biznesu i mogą podejmować bardziej świadome decyzje – także w czasie rzeczywistym.

Korzystanie z Copilot dla Power BI i Microsoft Fabric przekłada się więc nie tylko na oszczędność czasu i zasobów, ale także na zwiększenie dostępności zaawansowanych funkcji analizy danych dla szerokiego grona użytkowników oraz usprawnienie procesów biznesowych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Zleć wdrożenie Copilot w usłudze Power BI specjalistom

Przy wykorzystaniu Copilot i potencjału generatywnej sztucznej inteligencji, usługa Microsoft Fabric oferuje nowatorskie metody przekształcania i analizowania danych, tworzenia szczegółowych raportów oraz wizualizacji w środowisku Power BI.

Zanim jednak Twoja firma w pełni odkryje potencjał nowych technologii w analizie danych i korzyści płynące z wykorzystania Copilot w Microsoft Fabric i Power BI, mogą pojawić się pytania dotyczące sposobu działania, zapewnienia bezpieczeństwa danych biznesowych, przestrzegania wymogów prywatności oraz odpowiedzialnego korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji.

Na szczęście nie musisz samodzielnie szukać odpowiedzi na te pytania. Specjaliści z zespołu EBIS z przyjemnością przeprowadzą Cię przez kluczowe etapy wdrożenia Copilot w usłudze Power BI i MS Fabric. Ich wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza stanowią gwarancję sukcesu całego przedsięwzięcia – od zrozumienia Twoich potrzeb biznesowych, poprzez dobór odpowiednich rozwiązań analitycznych, aż po wdrożenie, rozwój, utrzymanie systemu i szkolenie użytkowników.